Dette er en tomt som utifra gjeldende reguleringsplan ikke skal bebygges og som ligger innforbi 50 m byggeforbudslinjen mot vassdrag i kommuneplanen. Rådmannen er i utgangspunktet skeptisk til å åpne opp for reguleringsendring, da dette arealet kan ha en lokal verdi som friluftsområde og bidra til tilgang til vassdrag, men vil avvente endelig konklusjon til en får inn uttaler.

Frist for å komme med merknader er 30. september og sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund.

Relaterte dokumenter