Under årlig vedlikehold har det som sagt blitt avdekket lekkasjer i utjevningstanken, til vannbehandlingsanlegget til svømmebassengene. Det medfører at bakterier får oppformere seg i vannet i utjevningstanken som igjen gir vann inn til svømmebassenget. 

En slik lekkasje vil medføre fare for økte bakterieinnhold i badevannet. Dette er noe vi er helt nødt til å utbedre.

Bassenget i svømmehallen må holdes helt stengt mens utjevningstanken tappes for vann, utbedres og kles på nytt med ny duk. Det er avholdt befaring, og nødvendige reparasjoner og nye deler er under bestilling og det vil bli holdt høyt trykk på å få gjennomført arbeidet så raskt som overhode mulig.

På nåværende tidspunkt ser det ut som om arbeidet vil ta fire uker. Kan vi få utbedret skadene før, så starter vi selvsagt opp bassengdriften så snart som mulig.