Transportene vil følge samme rute gjennom Egersund og sørover langs Fv 44 Sokndalsveien som transportene for Tellenes vindkraftverk. Ved Hålandsdalen er det etablert en ny avkjøring og transportene vil da ta av fra Sokndalsveien og følge oppgradert veg gjennom Hålandsdalen før de kjører langs Fv 56 Heggdalsveien det siste stykket frem mot prosjektområdet. Selve montasjearbeidet starter 24. april i det søndre området og 29. mai i det nordre. Når det nå mobiliseres for turbinmontasje er det naturlig nok en konsekvens av at arbeidene med bygging av veger og oppstillingsplasser går inn i en avsluttende fase.

Transport

Det er samme firma som har ansvaret for transportene til både Egersund og Tellenes vindkraftverk. I så måte vil aktiviteten være godt koordinert mellom prosjektene. Det vil være regelmessig aktivitet fra natt til mandag til natt til fredag i tidsrommet mellom kl 21.00 og kl 06.00. Transportene kjøres på natten for å sikre at trafikken på offentlig veg hindres minst mulig.

I snitt har en turbin behov for ca 10 transporter for å få frem alle komponentene. Med 33 turbiner som skal installeres så blir det derfor et stort antall turer mellom kaien og prosjektområdet. Norsk Vind Egersund AS beklager ulempene dette medfører!