Påske

  • Siste  trening / badedag Tirsdag   11. april
  • Åpner etter påsken Tirsdag    18. april

Stengte dager i mai

  • Mandag  1 .mai
  • Onsdag  17. mai   ( Grunnlovsdag)
  • Torsdag 25. mai  (Kristi Himmelfartsdag) 

Off. bading på lørdager

  • siste lørdagsbading før sommeren er lørdag  14. mai  

Sommerferie

  • Siste trenig eller badedag er torsdag  22.  juni
  • Hallen er stengt for sommeren fra fredag 23. juni