Klagesaken fra formannskapet omhandler forhold som gjør at taksene kan endre seg betydelig, og det er videre ikke sikkert når takstene er ferdige. Det vil også blir en sak om endring av promillesatsene.

Dette betyr at faktura fra Eigersund kommune som sendes ut i slutten av mai ikke har med eiendomsskatt. Forfallsdato blir 20. juni.

Ny faktura for eiendomsskatt vil komme enten som en egen faktura, eller senest på faktura for 3. termin. Denne sendes ut i slutten av september.