1. Hvordan sjekke at boligopplysningene hos Skatteetaten er riktige?

Se pkt. 4.3.2 i skattemeldingen. Kontroller boligtype, byggeår og P-rom/boareal. Sjekk også beregnet markedsverdi for bolig.

2. P-rom og boareal

Man kan finne opplysninger om P-rom og boareal i verditakster og salgsoppgaver, eller man kan måle dette opp selv. P-rom måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen av boligen. Innvendige vegger mellom primærrommene tas med. Hele forklaringen hos Skatteetaten.

3. Forklaring på begrepene primærrom (p-rom) og boligtype

Skatteetatens forklaringer av ord og begreper.

4. Rette feil i grunnlaget for eiendomsskatten

Eiendomsskatten for 2020 baserer seg på skattemeldingen for 2018. Man kan rette feil i grunnlaget for eiendomsskatten via Skatteetatens nettside her.

Kontakt Skatteetaten

Eiendomsskatt i Eigersund

Se også våre temasider for eiendomsskatt i Eigersund.