Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens beregnede markedsverdi for de boliger vi mottar dette på. Alle andre eiendommer vil få fastsatt kommunal takst.

Innen 1. mars vil Eigersund kommune sende ut skatteseddel (eiendomsskattevedtak) til eiere av fast eiendom som er skattepliktig. Skatteseddelen inneholder informasjon om eiendomsskattetaksten, eiendomsskattegrunnlaget, skattesatsen, og beløpet som skal betales i eiendomsskatt.

Boliger og fritidsboliger vil få en obligatorisk reduksjon i skattegrunnlaget på 30 % av takst.

Satser

Kommunestyret har vedtatt følgende skattesatser:

  • 3 promille på boliger og fritidsboliger.
  • 5 promille for ubebygde tomter.
  • 7 promille for alle andre eiendommer.

Eiendomsskattelister

Eiendomsskatteliste blir fremlagt for offentlig ettersyn på Veiledningstorget 2. etasje Lerviksgården mandag 24.februar.

Faktura for eiendomsskatt kommer sammen med de andre kommunale avgiftene i slutten av februar med forfall 20.mars.

Mer informasjon

Se våre temasider om eiendomskatt for mer informasjon.