Fortsatt grønt nivå

Skolen og barnehagen er fortsatt på grønt nivå. Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. De unge kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger. Mer om grønt nivå på FHI sine nettsider.


Et nytt tilfelle av covid-19 i kommunen

Det er registrert et nytt tilfelle av covid-19 i kommunen. Tilfellet er under full kontroll og har karantene-konsekvenser for noen få personer. 

Det har ikke sammenheng med ventekarantene på Eigerøy skole, Lagår ungdomsskole eller Dalane Videregående skole.

 

Totalt antall registrerte i Eigersund kommune i hele perioden

Det er dermed registrert totalt 133 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune. 
Det er registrert 57 smittetilfeller i 2021: 22 i januar, 1 i februar, 0 i mars, 24 i april, 7 i mai, 3 i juni.

Merk at det tidvis kan være forskjell mellom på antall tilfeller som vi oppgir og det som oppgis på nettsidene til FHI - og dermed i ulike medier mm. Dette kan være på grunn av forsinkelser i meldingssystemet for smittevern (MSIS) eller på grunn av at dette kan være tilfeller der personen formelt er bosatt i Eigersund kommune, men ikke oppholder seg i kommunen. Endringer kan også være på grunn av at FHI korrigerer registrer­ingene (f.eks. den smittedes bosteds­kommune), uten at vi får vite hvilken dato rettelsen gjelder. FHI ønsker ikke å gi ut tilbake­virkende oppdatering på kommune­nivå mer enn en gang per måned.

Generelt om situasjonen i Eigersund kommune

Vi ønsker fortsatt å være tydelig at det totale antallet tilfeller av covid-19 i Eigersund kommune i realiteten sier relativt lite om lokal smittespredning frem til nå. Det forhold at Eigersund kommune i ulike sammenhenger tidligere har blitt definert som "en rød kommune" og "Den kommunen i Rogaland som er hardest rammet" gir i svært liten grad uttrykk for hva som er og har vært den reelle smittesituasjonen i kommunen. Det er derimot et uttrykk for at det er et screeningssystem og en oppfølging som fungerer. Hovedtyngden av de registrerte tilfellene i kommunen, er i all hovedsak er knyttet til arbeidstakere som kommer fra "røde land". Merk at det aldri har ført til noen lokale smittespredning.

Informasjon for befolkningen

Det viktigste vi alle fortsatt kan gjøre, er

  • å holde avstand
  • vaske hender ofte og grundig, eller bruke håndsprit
  • hoste i albuen
  • holde deg hjemme om du er syk
  • reduser sosial kontakt/antall nærkontakter

Og ikke minst, test deg dersom du har symptomer. 

På nettsidene til Folkehelseinstituttet kan leser mer om Hva skal du gjøre hvis du mistenker at du er smittet med koronavirus (covid-19)