Greater Stavanger er en prosjektbasert organisasjon som bidrar i mange ulike prosjekter som koordinator, initiativtaker eller med prosjektledelse. Jobben er å se muligheter og å få frem konkrete resultater.

Søknaden begrunnes med at Eigersund siden 2017 er en «omstillingskommune», og ser det som viktig å knytte kontakter inn imot andre aktører innen næringsutvikling og ser på kommunen som del av en større bo- og næringsregion.

Eigersund er uten tvil en del av det integrerte bo- og arbeidsmarkedet på Jæren. Statistikken viser at over 400 personer pendler daglig til Stavanger og over 300 til Sandnes eller Sola (tall fra SSB). Kommunens næringsliv er også tett integrert med næringslivet i resten av regionen. Dette gjelder innenfor olje & gass med hjørnesteinsbedriften Aker, men også innenfor fornybar energi der de en viktig aktør for regionen.

Det er 16 kommuner og Rogaland fylkeskommune som utgjør partnerskapet Greater Stavanger hvor nå Eigersund er medlem. Selskapet er eid av Forus Næringspark.

Relaterte lenker

Greater Stavanger