Personvernombud i Eigersund kommune

Eigersund kommune er i prosess med ansettelse av personvernombud. Inntil ordningen er på plass vil rollen ivaretas av sikkerhetsleder informasjonssikkerhet.

Kontaktinformasjon:
Hilde Fosse Nilson
Sikkerhetsleder informasjonssikkerhet
e-post: personvernombud@eigersund.kommune.no
Telefon: 51 46 80 48

Hva er et personvernombud?

Et personvernombud skal være et kontaktpunkt mellom kommunen og innbyggere ved spørsmål knyttet til behandling av deres personopplysninger, og om utøvelsen av rettighetene de har i henhold til personvernlovgivningen. I tillegg skal personvernombudet styrke kommunens kunnskap og kompetanse om personvern gjennom blant annet å informere og gi råd til kommunen som behandlingsansvarlig, samt kontrollere overholdelse av personvernregelverket.

Personvernombudet i Eigersund kommune kan bare hjelpe med spørsmål som gjelder opplysninger registrert hos Eigersund kommune.  

Andre spørsmål må rettes til den virksomheten som har registrert personopplysningene eller Datatilsynet.

EUs forordning for personvern blir norsk lov

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i løpet av juli 2018. Det nye regelverket lovfester hvilken rolle og hvilke oppgaver personvernombudet skal ha, og gjør ordningen obligatorisk for blant annet offentlige virksomheter.

Les mer om dette hos Datatilsynet.