De som nå er i streik er andreuttaket til UNIO. Ved opptrapping av streik og uttak av flere, kan Eigersund kommune bli rammet. Foreløpig er uttaket i Rogaland sentrert rundt Stavanger og Haugesund.

Streik er et lovlig virkemiddel i et lønnsoppgjør. Hvordan forholde seg som ansatt, tillitsvalgt og arbeidsgiver er godt regulert i avtaleverket.

For mer info; se www.ks.no