Meklingsfristen er 25. mai kl. 24.00, og en eventuell streik kan tidligst tre i kraft fra arbeidstidens start den 26. mai. Dersom partene ikke skulle komme til enighet vil det fortsatt kunne bli streik som vil kunne ramme Eigersund kommune, men ikke før på et eventuelt senere tidspunkt.

Det var den 30. april at det ble klart at lønnsoppgjøret i KS-området gikk til mekling. KS er den arbeidsgiverorganisasjonen som fører forhandlinger på vegne av kommunene.

Under mekling foregår samtalene mellom partene via riksmekleren - og bak lukkede dører og partene kan ikke gå ut med konkret informasjon inntil det foreligger et anbefalt eller avvist meklingsresultat.

Mer informasjon om tariffoppgjøret sett fra arbeidsgiversiden finner du på nettsidene til KS Tariff 2014 og KS Skole og barnehage der du bla finner informasjon om KS's standpunkt i lærerforhandlingene.