Systemet gjør at vi kan varsle på SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon og e-post.

Kan vi nå deg?   

Det finnes to ulike registre som benyttes for å nå deg som innbygger:

Norge.no

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden.  Norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

VarsleMeg.no

Dette er et tilleggsregister som du benytter om du ønsker å motta varsler for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. VarsleMeg.no