Bedre sammen

Eigersund kommune er fra 1.januar med i det nyetablerte samarbeidet Digi Rogaland. Det regionale samarbeidet skal gå sammen om å utvikle gode digitale verktøy og tjenester for innbyggere og næringsliv. I desember 2018 signerte ordfører Odd Stangeland samarbeidsavtalen sammen med samtlige ordførere i fylket.

Digi Rogaland- At hele Rogaland samarbeider om gode digitale løsninger er godt nytt for innbyggerne. Samarbeidet vil unngå at hver kommune skal bruke ressurser på å finne sine løsninger hver for seg, og sikre at de viktigste oppgavene utvikles som felles løsninger for hele fylket.

På tvers av kommunegrenser

Alle kommuner har de samme lovpålagte oppgavene og innbyggerne har mye av de samme forventningene. Ambisjonen til Digi Rogaland er at du som innbygger skal oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene. Ordføreren ser gode muligheter med samarbeidet.

- Innbyggere og næringsliv skiller ikke på kommunegrenser. De vil ha god informasjon og enkle selvbetjente løsninger uavhengig av hvilken postadresse de har. Eigersund kommune kan i denne modellen bedre fokusere på innbyggernes behov for veiledning og trygge de som trenger støtte til å håndtere en mer og mer digital hverdag.

Hele Rogaland er med

- Digi Rogaland bidrar til at vi løfter enda mer i lag, til det beste for innbyggerene i hele Rogaland, sier Anne Berit Berge Ims , rådmann i Hå kommune.

Rogaland er det første fylket i landet der alle kommunene går sammen i et slikt samarbeid. Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og KS Rogaland deltar også i prosjektet.

Relaterte lenker

Du kan lese mer om samarbeidet på digirogaland.no.