NHO har rangert alle norske kommuner i Norge i to kategorier; nærings-NM og bærekraftige kommuner.

Eigersund kommune er rangert som nr. 73 i nærings-NM og som nr. 65 i oversikten over bærekraftige kommuner.

I en artikkel på nettsidene til NHO fremgår det ogå at "Stavangerregionen er vinner av Nærings-NM i 2011 for sjuende år på rad. Trondheimsregionen er på andreplass, mens Ålesundregionen er nummer tre. Stavangerregionen består av kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Sola, Gjesdal, Time, Klepp og Hå.

Ullensaker er vinner av Nærings-NM for kommuner i 2011. Sandnes kommer på en andreplass, mens Sola er tredje best. Disse tre kommunene har alle vunnet tidligere, og er blant de fire beste kommunene de siste ti årene, sammen med."

Du kan laste ned hele rapporten her.

 

Nærings-NM - Eigersund kommune.
Eigersund kommune er rangert som nr. 73 av 430 kommuner i NHO's undersøkelser om nærings-NM

Kriteriene er: "Kommuner med et dynamisk næringsliv som vokser og skaper verdier er avgjørende for å opprettholde et attraktive lokalsamfunn med et godt utbygd lokalt tjenestetilbud. NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i kommuner basert på fire sentrale variabler: Nyetableringer, Vekst, Lønnsomhet og Størrelse. Kommunenes rangering for disse fire målene danner utgangspunktet for kåringen av beste næringskommunen. Grunnlaget for årets Nærings-NM er tall fra foretakenes regnskap for 2010.

 

Nyetablering

Lønnsomhet

Vekst

Størrelse

Eigersunds plassering

(av 430)

264

96

107

117

 

 


Nærings-NM - Dalane

Dalaneregionen er rangert som nr. 14 og som nr. 9 for perioden 2000-2011. 

2011

Region Kommuner

Nyetablering

Lønnsomhet

Vekst

Størrelse

NM 2000-2011

1

 

Stavangerregionen: Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy,

Kvitsøy,

Sola, Gjesdal,

Time, Klepp, Hå

 

7

2

35

4

1

14

Dalane:

Eigersund, Lund, Bjerkreim, Sokndal

69

3

10

26

9

 

Hele rapporten kan du laste ned her

 

Bærekraftige kommuner.
Eigersund kommune er rangert som nr. 65 av 430 kommuner i NHO's undersøkelser om bærekraftige kommuner.

 

Arbeidsmarked

Demografi

Kompetanse

Økonomi

Eigersunds plassering

(av 430)

94

55

321

54

Kriteriene er: "Kommuner som har utsikter til en sunn og bærekraftig økonomisk utvikling er bedre i stand til å møte framtidige krav og forventninger fra innbyggere og næringsliv. Kommuner med en robust lokal samfunnsutvikling vil også ha gode forutsetninger for å tiltrekke seg ny kompetanse og skape grunnlag for vekst og verdiskaping. Dette barometeret måler og rangerer kommunenes økonomiske bærekraft på fire hovedområder: Arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi."

Hele rapporten kan du laste ned her. 

Kilde: NHO.