Tilsvarende løsninger på helsenorge.no brukes allerede av fastleger, spesialisthelsetjenesten og kommunale helsetjenester som pleie- og omsorgstjenesten.

Klikk her for å gå til Digihelsestasjon

Innlogging

Brukere logger seg inn på helsenorge.no ved å bruke Bank-ID. Innloggingen har høyeste sikkerhetsnivå og gjør det dermed mulig å utveksle personopplysninger i dialogen. Når ungdomsløsningen er plass i 2022 skal det være mulig å bruke Feide- innlogging.

Foreldre har tilgang til sine barns tjenester basert på definert foreldreansvar i folkeregisteret.

Avtaler og avbestilling

Når brukerne logger seg inn får de oversikt over avtaler de har med helsetjenestene i Eigersund kommune, som konsultasjoner og avtaler med helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Brukerne kan selv avbestille timer.

Meldinger

Brukere og foresatte kan enkelt og trygt sende og motta meldinger. Ettersom løsningen krever sikker innlogging, kan meldingene trygt inneholde sensitive opplysninger. Alle meldingene lagres i den elektroniske pasientjournalen, som gjør at både brukeren og kommunen har god dokumentasjon. Løsningen

Varsel om planlagte avtaler

Foreldre og ungdom over 16 år kan få varsel på e-post eller tekstmelding i forkant av en avtale.