NMK Egersund har levert en søknad om økonomisk støtte for utbygging av baneanlegg på Hellvik. For å få behandlet saken i kommunestyrets møte mandag 14. mars 2011 vil det bli holdt et ekstraordinært formannskapsmøte samme dag der denne søknaden vil bli behandlet. Saksdokumentene finner du her.

Møtet vil bli holdt i formannskapssalen på rådhuset kl. 1500.

Saksdokumentene er ikke ferdig ennå, men vil bli sendt ut så fort de er ferdig saksbehandlet. Selve søknaden med vedlegg finner du her.

Signaler som er gitt til NMK av rådmannen er at det antagelig ikke er aktuelt med noe rentefritt lån, men at man skulle vurdere en kommunal garanti på samme måte som for Evangeliehuset. Dette er imidlertid ikke avklart da saken ikke er ferdig saksbehandlet ennå.

Saken Oppdatert 11.3.2011 - Se mer informasjon i egen artikkel.

Siste oppdatering: mandag 14.03.2011 er det laget et nytt dokument i saken. Dette finner du her.