Det blir ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle følgende saker:

  • Økonomirapport desember 2009
  • Ombygging av Steingården til voksenopplæringssenter.

Sakene er meldt opp til kommunestyret som henholdsvis K-sak 106 og 107/09. Sakene er av en slik karakter at ordføreren ønsker at de behandles på kommunestyrets møte 14. des 2009 da alternativet var at de måtte avgjøres i formannskapet etter kl § 13. Sakene må derfor behandles i ekstraordinært formannskapsmøte fredag 11. des 2009.

Dokumentene vil bli fordelt på vanlig måte i løpet av tirsdag ettermiddag / kveld. Høyre vil få sine levert til ordføreren slik at de kan fordeles på gruppemøtet. Dokumentene kan også finnes på vår politiske portal.