Med bakgrunn i behov for å avklare en eiendomssak vil det bli holdt et ekstraordinært formannskapsmøte 14.4.2011.

Møtet holdet i formannskapssalen kl. 07:45 og vil være lukket i sin helhet jf. kommunelovens § 31, nr 3. Både saksforelegg og vedtak er foreløpig unntatt offentlighet, men vil etterhvert bli offentlig i sin helhet.

Det kan være grunn til å presisere at det ikke er knyttet noen dramatikk til saken og at den ikke har noen sammenheng med de pågående driftsreduksjoner.