Kontaktperson for media primært ordfører Odd Stangeland 488 91 802, eventuelt informasjonssjef Leif E Broch 908 81 568

Tirsdag 15. desember 19:45

Jernbanebroen på Launes åpner ved midnatt i dag, natt til onsdag. Da er det igjen normaldrift på jernbanen mellom Stavanger og Egersund.

Tilbakemelding til synne2015@eigersund.kommune.no
Det er fortsatt muligheter til å gi ris eller ros, tilbakemeldinger til kommunen, noe vi kan gjøre bedre eller annerledes? Benytt anledningen og send en e-post til synne2015@eigersund.kommune.no med en tilbakemelding som vil bli en del av kommunens evaluering av ekstremværet Synne 2015.

Evalueringsmøte for alle evakuerte
Det vil rett etter nyttår, tirsdag 5. januar 2016 bli holdt et eget evalueringsmøte for alle de som ble evakuert. Mer informasjon om dette vil bli annonsert.
 

Mandag 14. desember 12:15

Gangbroen over Launessundet/ved jernbanebroen turveien Egersund - Hellvik på Launes er nå åpnet

Søndag 13. desember 19:00

Launes bro åpner tidligst natt til onsdag. Det arbeides for fullt med å reparere Launes bro i Egersund, men jobben har vært mer krevende enn antatt. Jernbanestrekningen mellom Egersund og Hellvik holdes stengt mandag og tirsdag.

Lørdag 12. desember 17:00

NVE skal levere statusrapport på akutttiltak etter Synne 2015 til sitt hovedkontor mandag morgen og var lørdag på befaring og statusoppdatering med kommunen og Dalane Kraft AS.

Fredag 10. desember 08:30

Jernbaneverket har besluttet å endre konstruksjonen på ny jernbanebro på Launes slik at vannføringen blir bedre. Opprinnelig plan før ekstremværet Synne var en trangere bro med mindre vannføring.
Se også egen artikkel om det som skjer på Launes.

Torsdag 10. desember 17:20

Gang- og sykkelveien (tureveien) Eie-Launes er stengt.
På grunn av arbeid på Launes jernbanebru vil turveien (gang- og sykkelveien) strekning Eie - Launes mellom Egersund og Hellvik være stengt i morgen 11.12.2015 og inntil videre.

Buss for tog Egersund - Ogna til mandag 14.12 - 0900.
Jernbaneverket melder at behovet for anleggstrafikk fra Hellvik til Launes bru forlenges frem til mandag 14.12. kl 09.00. Buss til/fra Egersund-Ogna.

Torsdag 10. desember 10:30

Informasjon om jernbanebroen på Launes.
Det har store samfunnsmessige konsekvenser for godstrafikken at jernbanen mellom Oslo, Kristiansand og Stavanger fortsatt er stengt på grunn av skader som oppsto på jernbanebroen på Launes. Jernbaneverket har derfor satt inn store ressurser inn på å få reparert broen.

Jernbaneverket har informert Eigersund kommune om at de i forbindelse med dette omfattende arbeid for å få åpnet jernbanebroen på Launes, er nødt til å midlertidig fylle på med steinmasser. Dette for å kunne støpe nytt fundament.

Jernbaneverket presiserer at dette er midliertidige masser som vil bli fjernet når reparasjonen er ferdig. Det vil dermed ikke bli mindre gjennomstrømming for vannmassene enn det er nå.

Jernbanebroen på Launes er for øvrig en av Norges lengste.

Trafikkinformasjon fra NSB - Onsdag 9. Desember kl. 17:00 - fredag 11. Desember kl. 02:00:
Regiontog: Oslo S-Stavanger går med buss mellom Egersund - Stavanger.
Lokaltog: Det er buss mellom Egersund og Ogna.

Ser mer informasjon om togrutene hos NSB: https://www.nsb.no/…/egersund-stavanger-stengt-for-togtrafi…
 

Tirsdag 8. desember 17:40

FV-51 Tenges - Fjermedal er nå åpnet.
 

Tirsdag 8. desember 13:40

Jernbaneverket melder i dag kl 1130 at reperasjon av Launesbroen er mer krevende enn tidligere antatt og at de ikke vet når den vil være åpen for trafikk.

Les mer om dette hos Jernbaneverket

 

Tirsdag 8. desember 15:25

ordfører-og-sanner-intervju.jpgOrdfører Odd Stangeland var vertskap da kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og olje- og energiminister Tord Lien (FrP) var på besøk i Eigersund og fikk orientering om ekstremværet Synne 2015. Statsrådene besøkte både Bjekreimsvassdraget (Tengs) og Hellelandsvassdraget (Egersund Lundeåne). Dette jf. tidligere opplyst program. NVE og Dalane Energi/Dalane Kraft var sammen med Fylkesmannen i Rogaland også representert.

Ordføreren overleverte også egen søknad til statsrådene Behov for finansiering av flomsikringstiltak i Eigersund kommune

 

Tirsdag 8. desember 10:40

NVE har utarbeidet flomsonekart for 10-, 50-, og 200-årsflom for Svelavatnet og ca 4 km av Bjerkreimsvassdraget ved Vikeså i Bjerkreim kommune
 
Her er link til kartet  Det finnes også i NVEs kartverktøyet NVE Atlas, under Naturfare/Flomsone

 

Tirsdag 8. desember 10:05

Svømmehallen på Slettebø er nå åpnet.

Ønsker du informasjon om flomdata? Se NVEs målestasjoner på www.sildre.no Her finner du oversikt og data over vannmengde, vannstand m.m. Du kan søke på ulike målestasjoner i kommuner og vassdrag m.m.
Målestasjonen på Helleland

Målestasjon på Gjedlakleiv

 

Tirsdag 8. desember 08:50

En liten oppsummering.
Eigersund kommune har opplevd en dramatisk helg med flom i to av vassdragene i kommunen. Likevel må det sies at Egersund sentrum har vært heldige, da flommen kun var middels stor her. Basert på foreløpige vurderinger gjort av Dalane Energi Iks kulminerte flommen et sted mellom 20- og 50-års flom. Det var kun små marginer som gjorde at flommen og følgene av denne ikke ble betydelig større. Beredskapstiltak som ble iverksatt langs vassdraget bidro også til å dempe skadevirkningene av flommen i følge Dalane Energi

Med de klimaendringer som pågår er flommen vi opplevde i Egersund sentrum natt til søndag noe vi kan forvente med jevne mellomrom.

På Helleland kulminerte flommen på et nivå som tilsvarer 150-års flom, og i Bjerkreimsvassdraget har en opplevd en ekstrem flom, rundt nivået for en 1000 –års flom.

Tirsdag 8. desember 08:45

Besøk i Eigersund kommune 8. desember 2015 av statsråd kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) og statsråd olje- og energiminister Tord Lien (FrP) - Ekstremværet Synne 2015.

Program
Kl 13:30 Landingsplass Idrettsanlegget Lagård

13:40 Ankomst Tengs
• Flomproblematikk i område Teng ved ordfører Odd Stangeland (AP) og rådmann Ketil Helgevold og rammet innbygger Leiv Ernst Refsland

14:05 Ankomst Svanedalsgården
• Flomproblematikk Lundeånde ved ordfører Odd Stangeland (AP)
• NVEs arbeid med flomproblematikken i Egersund ved regionssjef Anne Catrine Sverdrup.
• Evakuering av Lundeåne Bo- og servicesenter ved senterleder Arnhild Ravnevann og fagarbeider Randi Handeland
• Kjell Egil Furuløkken Funksjonshemmet beboer ved Lundeåne Bo- og servicesenter som ble evakuert.
• Daglig leder Spar Svanedalsgården Merete Karlsen
• Krisehåndtering ekstremværet Synne 2015 ved fylkesberedskapssjef i Rogaland Reidar Johnsen

14:50 Transport til landingsplass Idrettsanlegget Lagård
1500 Avreise.

****

Slettebø svømmehall er stengt som følge av skader av flommen. Det vurderes fortløpende når den kan åpnes.

 

Mandag 7. desember 15:25

Vær med på å forbedre kommunens varslingssystem.

 • Har du nylig flyttet?
 • Har du mobiltelefon registrert på arbeidsgiver?
 • Har du hemmelig telefonnummer?

http://varslemeg.no kan du sørge for å registrere ditt telefonnr om du f.eks har jobbtelefon

Trenger du mer informasjon om egne oppføringer? Her sjekker du hvilken informasjon som er registrert på deg og legger selv inn nødvendig tilleggsinformasjon.

Vi er også i en prosess med å oppgradere det varslingssystemet vi bruker slik at treffsikkerheten blir bedre. Den nye versjonen vil ta utgangspunkt i folkeregisteret og ikke kun telefonkataloger.
 

Mandag 7. desember 14:40

Tilbakemelding til synne2015@eigersund.kommune.no

Ris eller ros, tilbakemeldinger til kommunen, noe vi kan gjøre bedre eller annerledes? Benytt anledningen og send en e-post til synne2015@eigersund.kommune.no med en tilbakemelding som vil bli en del av kommunens evaluering av ekstremværet Synne 2015.
 

Mandag 7. desember 14:00

Møte med NVE Region Sør ledet av regionsjef Anne Cathrine Sverdrup og Dalane Energi IKS for å oppsummere, informere og planlegge veien videre.
 

Mandag 7. desember 13:10

Her er Statens vegvesens status på situasjonen i Sør rogaland. SVVs krisestab er fortsatt i observasjonsfase og byggherreberedskapet går tilbake til normal drift i ettermiddag.

Status Dalane

E39 Drangsdalen ved Hovsvatnet mot Moi – Åpen. Vegen ble ryddet i løpet av natta, farten er nedsatt til 50 km/t. Feiing pågår og når dette er ferdig blir farten satt opp til 80kmt.

Fv503 Vikeså-Byrkjedalen – Malmei - Åpner snart med redusert fremkommelighet (en kjørebane).

Fv117 – Fra fv503 og mot Ørsdalen – Åpner snart.

Fv51 - Stengt – opprydning pågår. Vegen forblir stengt. Store skader.

Fv121 – Stengt. Åpner kun om elven trekker seg tilbake.

Broen på Tengs er åpen for all trafikk.

Byggherre og entreprenør har ute mannskaper i alle kontraktsområder for opprydding.

 

Mandag 7. desember 13:05

Litlehølveien på Tengsastronda har store skader. Dette er privat vei, men den benyttes av DIM og andre. Se kart.

 

Mandag 7. desember 11:18

Begge broene til Elverhøy er foreløpig sperret.
Tyskerbroen er ødelagt og derfor stengt.

 

Mandag 7. desember 11:44

Alle hus er nå frigitt. Det vil si at det ikke lengre er noen hus som er evakuert i Eigersund kommune.
Broen på Tengs er nå åpnet for fri ferdsel.

 

Mandag 7. desember 10:25

Broen på Tengs blir vurdert av Statens Vegvesen kl 1200. De kan ikke vurdere den før pga vannstand.
Helleland skole er uten telefonforbindelse på fasttelefon.
Kommunen har statusmøte for å oppsummere og planlegge videre oppfølging.
 

Mandag 7. desember 10:07

Broen på Tengs er fremdeles stengt. Statens vegvesen skal besiktige denne og i påvente av beslutningen som da tas er det kun gangbroen som er åpen for passasje.
 

Mandag 7. desember 08:55

Sivilforsvaret har opprettet følgende nummer til innbyggere, hvor en kan be om pumping, teknisk hjelp etc. for å kunne flytte tilbake til evakuerte hus og for å få bistand med frakting av livsnødvendig utstyr. Ta kontakt på telefon nummer:  40038305. Innbyggere som har mottatt særskilt varsling blir prioritert.

Mandag 7. desember 08:45

Bussene går som normalt, bortsett fra skoleskyss Hellvik. Se egen artikkel.

Broen Tengs FV-44, fortsatt stengt. Se veimeldinger fra Statens Vegvesen

FV-51 Tengs - Fjermedal stengt. Se veimeldinger fra Statens Vegvesen

Jernbanebroen på Launes er stengt, slik at det er ikke tog mellom Egersund og Hellvik. Se Trafikkmeldinger Jernbaneverket.

 

 

Søndag 6. desember 20:35

Evakuerte Lundeåne og Tengs.
Kl 0900 i morgen starter kommunen, sammen med politiet og NVE prosessen med å se på husene langt Lundeåne og på Tengs med tanke på å la evakuerte flytte hjem.

Busstransport / skoleskyss.
Dersom FV-44, strekningen Eie - Tengs, ikke blir åpnet i morgen tidlig kan/vil det bli et problem med skoleskyss og annen busstransport i Dalane/Sirdalen. Årsaken er at bussen står parkert på Tengs. Ytterligere informasjon vil komme i løpet av kvelden. Vi anbefaler at foreldre planlegger ut i fra dette allerede nå.
 

Søndag 6. desember 19:55

Melding fra Statens Vegvesen:
E39 ved Drangdalen er nå stengt da vannet står ca. 1 meter over vegbanen (ny vurdering i morgen formiddag). Siden E 39 i Bjerkreim og E 39 Helleland nå er åpnet vil det altså fra kl. 20.00 bli omkjøring både for tunge og lette kjøretøy på strekningen Helleland-Tonstad-Kvinesdal for E 39-trafikken. Lette kjøretøy kan i tillegg kjøre Rv 42 til Egersund og videre på Fv 44 til Flekkefjord


Søndag 6. desember 19:10

Evakuering er avklart på Hafsøyne og Lundeåne.
Følgende hus er IKKE frigitt:
- Nyeveien nr. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 29
- Gamleveien 1 A, B, C, D
- Bjerkreimsgaten 1 og 2
Disse vil IKKE bli frigitt i dag.
 
Øvrige hus på Hafsøyne og Lundeåne er nå frigitt for innflytting.
Hus på Tengs er fortsatt under vurdering.
 

Søndag 6. desember 19:10

Status fra sørfylket søndag kveld.

 

1103 Stavanger

Alle veger åpent som normalt

1101 Dalane

Hovedutfordring er at E39 er stengt ved Hovsvatnet i bunnen av Drangsdalen. Det jobbes med å få på plass omkjøring via Fv42 Helleland – Tonstad – Kvinlog – Kvinesdal. Vi regner med at dette er på plass til ca 20:00 søndag kveld. Denne vegen er åpen også for store kjøretøy. Det samarbeides med Region sør om nødvendige tiltak på østsiden.

 

E39 Gjedlakleiv bru Åpen fra 18:30 søndag kveld.

E39 Helleland Åpen

Rv42 Krossmoen – Egersund – Åpen, men med noe begrenset fremkommelighet.

Fv 42 Helleland – Forventet åpen fra klokka 20:00

E39 Drangsdalen ved Hovsvatnet mot Moi – Stengt til i morgen. Ny vurdering klokken 10 mandag.

Fv503 Vikeså-Byrkjedalen – Stengt men det vurderes om den kan åpnes i kveld.

Fv-110 Bjerkreim sentrum – åpen

Fv44 Tengs – Stengt – åpner ikke i dag

Fv117 – Fra fv503 og mot Ørsdalen – stengt – åpner ikke i dag.

Fv1 – Stengt – åpner ikke i dag.

Fv3 – Forventet åpnet opp til Hovsherad ca 20:00

Fv51 - Stengt – åpner ikke i dag.

Fv121 - Stengt – åpner ikke i dag.

 

Alle veger som er stengt skal ha vaktmannskap

 

Byggherre har ute mannskaper i alle kontraktsområder for oppfølging situasjonen.

Entreprenørene er ute og med alt tilgjengelige mannskaper.

1102 Høgsfjord

Alle veger åpent som normalt

Status fra nordfylket Søndag kveld.

1105 Indre Ryfylke

Fv520 ved Svandalsfossen i Saudasjøen - Åpen

Rv13 ved Ivarsflottunnelen. Her er det stengt pga utrasing. Det jobbes med å lage en midlertidig løsning med ett felt og lysregulering forbi stedet. Vi håper å ha dette på plass til i kveld.

Fv632 ved Mo. Vegen er stengt. Elva har tatt med seg masser som stabiliserer brua. Usikkert når vi klarer å åpne denne, men det jobbes for fullt med saken – maskin og materiel er rekvirert til stedet.

Fv719 Tengesdal har fått hard medfart. Her klarer vi å holde åpent ett felt. Det er maskin på stedet for å reparere mindre skader etter hvert.

E134 Brattlandsdalen er åpnet for trafikk, hovedsakelig med tanke på at lokalbefolkningen skal kunne komme seg til E134.

 

1106 Haugesund

Her er alle veger åpne for trafikk som normalt


Søndag 6. desember 18:00

Kommunens kriseledelse vil nå flytte fra Lagård ungdomsskole tilbake til rådhuset.
 

Søndag 6. desember 18:00

 • Broen på Tengs (FV-44) blir ikke åpnet i dag.
 • Veien Puls - Tengs er IKKE åpen.
 • E-39 Krossmoen - Stavanger vil bli vurdert åpnet kl 1930.
 • E-39 Drangsdalen blir ikke åpnet i dag.

 

Søndag 6. desember 17:25

Statens Vegvesen melder nå at FV-42 Egerund-Krossmoen (E-39) nå åpen for trafikk.

Søndag 6. desember 17:20

 • Gangbruen på broen på Tengs, FV-44, blir straks åpnet for fotgjengere.
 • E-39 blir i beste fall åpnet i løpet av kvelden.
 • Statens Vegvesen har møte nå kl 1700 for å vurdere kjørebro Tengs FV-44. Oppdatering kommer så fort vi får tilbakemelding..
 • Jernbaneverket melder fortsatt at jernbanen mellom Eigersund og Hellvik er stengt.
 • Gangbro ved rådhuset og Eikunda blir åpnet etter kl. 1800.

 

Søndag 6. desember 16:50

Gangbruen på broen på Tengs, FV-44, blir straks åpnet for fotgjengere.
 

Søndag 6. desember 16:40

E39 blir i beste fall opna i kveld - Pressemelding fra Statens Vegvesen

"Folk må vente med å legge ut på vegane mellom Rogaland og Vest-Agder.

Statens vegvesen har alle tilgjengelege ressursar ute og jobbar på spreng for å kunne opne E39.

Framleis er det svært mykje vatn på vegane i Sør-Rogaland. E39 er stengt på Helland og ved Gjedlakleiv bru i Bjerkreim kommune. Også på Vikeså er det mykje vatn i vegen.

- Vi står på og i beste fall blir E39 opna i løpet av sundag kveld. Vi veit meir etter klokka 18.

Folk må vente med å legge ut på vegane, dei blir ikkje opna før klokka 18 uansett, oppmodar Eivind Stangeland, seksjonsleiar for drift og vedlikehald i Stavanger.

På grunn av flaum på vegane i Rogaland og Agder er også dei fleste omkøyringsvegane stengte, eller bare opne for utrykkingskøyretøy, poengterer Stangeland."

 

Søndag 6. desember 16:30

Mange lurer på når veiene åpner. Det vet vi ikke, men kanskje vet vi noe mer etter statusmøtet kl 1700.

 

Søndag 6. desember 15:40

Informasjon til skoler og barnehager.
Vi er fortsatt i en situasjon hvor mange veier er stengt. Situasjonen avklares fortløpende. Alle bes om å holde seg oppdatert via skolen og/eller barnehagens nettsider.
 

Søndag 6. desember 14:50

Det nå klarert en del områder i Nyeveien med sidegater. Unntaket er alle bygninger/hus som ligger på elvesiden av Nyeveien - dvs ut mot Lundeåne. Disse hus/bygninger er fortsatt evakuert. Det minnes om at det er forbundet med straffeansvar å bryte sperringer og vi ber innstendig om at sperringer respekteres og at alle viser ansvar i en vanskelig situasjon. Politiet vurderer fortløpende situasjonen i samarbeid med kommune og NVE.
 

Søndag 6. desember 14:00

Bilder for nedlasting. Kan fritt benyttes i nyhetssaker knyttet til saken i desember 2015. Krediteres Sem Hadland / Eigersund kommune

Flom-søndag-6-desember-2015-1lite.jpg Flom-søndag-6-desember-2015-2[1].jpg Flom-søndag-6-desember-2015-3[1].jpg Flom-søndag-6-desember-2015-4[1].jpg Flom-søndag-6-desember-2015-5[1].jpg Flom-søndag-6-desember-2015-6[1].jpg  Flom-søndag-6-desember-2015-7lite.jpg

Søndag 6. desember 13:50

Nytt statusmøte kl 1400. Mer informasjon følger etter dette.
 

Søndag 6. desember 13:30

Pressebilder. Kan lastes ned og brukes fritt til nyhetssaker knyttet til flommen i Eigersund kommune. Kan brukes i saker som skrives frem til 31. desember 2015. Kreditering er Morten Aakre / Fotografen AS.

_MAA3463-1web[1].jpg _MAA3468-2web[1].jpg _MAA3474-3web[1].jpg _MAA3483-4web[1].jpg _MAA3488-5web[1].jpg

Søndag 6. desember 12:55

Slettebø svømmehall må stenges som følge av skader av flommen. Den stenges foreløpig til og med førstkommende tirsdag. Det vurderes fortløpende når den kan åpnes.

Søndag 6. desember 12:25

Vi forventer en avklaring for de evakuerte ca 1430-1500. Det vil bli sendt ut befolkningsvarsling i tillegg til informasjon på nettsider og Facebook

Søndag 6. desember 12:10

Eigersund by og Helleland har ingen indikasjoner på vannforsyningsnettet. Det jobbes med å avklare øvrige deler av vannforsyningsnettet.Eigersund by og Helleland har ingen indikasjoner på vannforsyningsnettet. Det jobbes med å avklare øvrige deler av vannforsyningsnettet.

Søndag 6. desember 11:30

Sivilforsvaret vil bestille pumpeutstyr for å bistå privatpersoner og bedrifter med lensing av kjellere m.v. Kontaktinformasjon og rutiner vil bli publisert når utstyret er klart.

Søndag 6. desember 11:15

Meldinger fra Vegvesentet:

 • E-39 er stengt.
 • Fylkesvei 42: Helleland - Mydland (Vest-Agder grense), på strekningen Egersund - Mydland (Vest-Agder grense)
 • Fylkesvei 51 Tengs - Fjermedal (Bjerkreimsveien) er stengt.
 • Fylkesvei 44 - Tengs bru er stengt.
 • Fylkesvei 44 Jærveien mellom Launesveien og Tengsastrandveien er stengt.

Jernbanebroen på Launes er stengt av Jernbaneverket.

Søndag 6. desember 11:00

Telenor har arbeider med å få på plass aggregat til mobilnettet på Helleland. Dette er underveis.

Søndag 6. desember 11:00

Bilder fra Vikeå mv fra helikopter. (Foto: Roger Egeli) Bildene kan fritt brukes sålenge Eigersund kommune og Roger Egeli krediteres.

https://www.facebook.com/eigersund/posts/1193467467348901

Eigersund kommune har sendt liason til Bjerkreim kommune for å koordinere felles innsats og problemstillinger i Bjerkreimsvassdraget.

Kommunen har statusmøte kl 1100. Fokus bla på å klarere evakuerte hus.

Søndag 6. desember 10:35

Gang-sykkelvei Grøne Bråden - Tengs er stengt for trafikk! Vi ber om at dette respekteres!!!

Søndag 6. desember 09:20

Informasjon om Julebyen.
På grunn av at mesteparten av veiene, ikke FV-44 til Sokndal, og jernbanen er stengt, så vil Julebyen mangle mange (halvparten) av utstillere og grunnlaget for besøk er også dårlig. Tilgjengelig informasjon tilsier også at veien ikke vil bli åpnet med det første. Julebyen har derfor desverre bestemt at Julebyen holde lukket i dag. Julebyen satser på god avslutning neste helg.

Søndag 6. desember 09:00

NVE har målestasjon for Bjerkreimsvassdraget på Gjedlakleiv. Hvis du ønsker å følge med på vannføringen, gå inn på http://sildre.nve.no Søk etter målestasjon Gjedlakleiv og se f.eks på data

Søndag 6. desember 08:30

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Nkom - Kort situasjonsrapport (06.12.2015 - 03:33)
1. Kort situasjonsoversikt
Ifm. med ekstremværet Synne i Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder har Telenor rapportert søndag 6/12-15 kl. 03:23 at koplingspunkt i landsnettet på Helleland, Eigersund, er nede pga kraftmangel. Fastnett, mobil og bredbånd er berørt. Mobildekning i område mellom Klungland og Hæstad i Egersund kommune har redusert dekning.
Status er som følger for Eigersund:
Mobilmaster: 4 av 17 (bla Helleland)
Bredbånd: 193 av 2468
Telefoni: 179 av 2582
På grunn av vær-/flomsituasjonen er det ikke mulig å få fraktet aggregat til site. Rettetid er ukjent.
Nkom har ikke mottatt varsel om større utfall fra TeliaSonera (NetCom). Lokale dekningsutfall kan følges på netcom.no/dekningsutfall.
Nkom vil sende oppdatert rapport ved endring i status.

Søndag 6. desember 08:00

Informasjon til evakuerte Hellelandsvassdraget - Lundeåne

Kommunen arbeider med å få oversikt og vil i samarbeid med politiet gi mulighet for evakuerte å gå tilbake etterhvert som det enkelte områdene blir avklart som sikre. Dette vil gjort når det er lyst. Mer informasjon vil komme på nettsidene.

Informasjon til evakuerte Bjerkreimsvassdraget.
Her stiger vannet ennå og det vil ikke være aktuelt å slippe inn evakuert på mange timer ennå. Kommunen skal ha ut helikopter 0930 sammen med NVE og politiet.

Søndag 6. desember 07:50

FV-44 ved Puls er nå stengt.

Søndag 6. desember 06:30

Kl 0600 har kommunens kriseledelse har oppsummeringsmøte med politiet, NVE, Fylkesmannen, Sivilforsvaret, Dalane Energi IKS, ambulansen, Heimevernet og Fylkesmannen i Rogaland.

Vannstanden i Hellelandsvassdraget er minkende, men fortsatt økende og ekstem vannstand i Bjerkreimsvassdraget.

Meldinger fra Vegvesentet:

 • E-39 er stengt.
 • Fylkesvei 42: Helleland - Mydland (Vest-Agder grense), på strekningen Egersund - Mydland (Vest-Agder grense)
 • Fylkesvei 51 Tengs - Fjermedal (Bjerkreimsveien) er stengt.
 • Fylkesvei 44 - Tengs bru er stengt.
 • Fylkesvei 44 Jærveien mellom Launesveien og Tengsastrandveien er stengt.

Jernbanebroen på Launes er nå stengt av Jernbaneverket.

Det er problemer med mobildekning på Helleland. Dette gjelder spesielt Telenor. Dette grunnet strømproblemer.

Værmeldingen er nå at det er sendt ut avsluttende varsel for ekstremnedbøren Synne. De store nedbørmengdene i indre områder antas nå å være over. Fortsatt vil det være kraftige byger i området.

Publikum må fortsatt utvise stor aktsomhet og det må forventes høy vannstand i minst 6 - 12 timer.

De som er evakuert kan ikke dra hjem før politier har gitt melding om dette.

Søndag 6. desember 02:40

De som er evakuert kan ikke dra hjem før politier har gitt melding om dette.

Usikkert om broa på Tengs vil bli stengt. Nedbøren inne i landet har gitt seg og vannstanden ved Gya og Helleland har stabilisert seg, men den er fortsatt høy, rundt 100-årsflom.  Det ventes høy vannføring fra Slettebø og ned i mange timer enda.

Bjerkreimsvassdraget stiger fortsatt sterkt og er nå en større flom en Hellelandsvassdraget..

Ved Svanedalsbygget er fire pumper i gang med skadebegrensning. På Nyeveien legger en også ned sandsekker for å lede vannet riktig vei. På Tengs fyller en i nye sekker.

Søndag 6. desember 01:10

Damsgård bro og Nyeveien er sperret for trafikk og gående. Det er fem personer som legger sandsekker overst i Nyeveien ved den gamle tennisbanen.

Søndag 6. desember 00:50

Vannstand og nedbør

Nedbøren har igjen økt på Gya og er nå på i overkant av 11 mm pr. time. Det meldes også om økt nedbør i timene som kommer. I Gyavatnet øker vannstanden igjen. Det samme gjelder Svalestad på Helleland, men her er det nå ikke like høyt som tidligere topp, noe det derimot snart kan bli. Slettebø ser ikke så ille ut i forhold til vannstanden lenger oppe. Dette kan skyldes at det har vært mindre nedbør nær kysten. Det ligger mellom 20- og 50-årsflom i elvene rundt Egersund. Her vil flomtoppen sansynligvis komme på morgenkvisten.

Bjerkreimsvassdraget stiger og er over 50-årsflom. På Tengsbroa er det bare en halv meter å gå på, og denne vil kanskje bli stengt senere. Her er det vakt som holder oppsikt. Steinsnes camping blir evakuert for biler og løse gjenstander.

Ambulanse

Ambulanse og lege holder konstant oppsikt over hvilke veier som er stengt. Her er det planer for hva en skal gjøre om flere veier blir stengt.

Mat til de evakuerte

Kjøkkenet på Lagård har levert kveldsmat til de som er evakuert på Aker. De samme vil levere frokost.

Lørdag 5. desember 23:50

Vannstanden på Gya og på Svalestad på Helleland er på vei ned. Vannet i Egersund stiger fortsatt og en venter en topp mellom 01:00 og 03:00. Det trenger ikke å bli 200-årsflom i Egersund selv om det har vært dette på Helleland.

Lørdag 5. desember 23:40

De som bor i leilighetene i Svanedalsgården blir bedt om å flytte til venner og familie om mulig. Her går Røde kors fra hus til hus. Enkelte spredte hus rudt Helleland vil også få besøk.

Lørdag 5. desember 21:45

Det er satt i gang tiltak i området mellom Svanedalsgården og Lundeåne bo- og servicesenter. Hvis vannet øker videre vil vannpølsene som er lagt ut mot flommen ikke være nok. Nå har en fått entreprenør til å sette ut betongblokker for å lede vannet ut i elva igjen. Det kan også hende at vannet vil gå over Damsgård bro. Derfor vil en også her sette opp sperring for å få vannet tilbake til elva og ikke mot sentrum.

Lørdag 5. desember 20:25

Fortsatt nedbør i innlandet

Dalane Energi som holder oppsikt med nedbør melder at det fortsatt regner i indre strøk. Opp mot 10mm pr. time som er dobbelt så mye som meldt tidligere i dag. Vannstanden er fortsatt stigende på Svalestad på Helleland. Her er det nå over 100-årsflom og på vei mot 200-årsflom.

Fylkesmannen

Fylkesmannen sender to mann til å bistå Eigersund kommune i arbeidet.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret stiller med 25 mann. Røde kors er også utkalt og bistår i arbeidet.

Lørdag 5. desember 20:10

Evakuering av innbygere

Politiet har sammen med Eigersund kommune iverksatt evakuering av hus som ligger innenfor området som vist på flomsonekart for 50- og 100-årsflom. Eigersund og Røde kors hjelper til med dette arbeidet. En ønsker i første rekke at de som kan innkvartere seg hos familie og venner. Aker Solutions har 34 rom ledige om det skulle være nødvendig. Befolkningsvarsel er sendt på SMS til de som bor i disse områdene.

Beredskapsgruppe

Eigersund kommune sin beredskapsgruppe, ordfører, kommunalsjefer sammen med representanter for politiet har flyttet fra rådhuset og opp på Lagård ungdomsskole. Grunnen til dette er at en frykter at strøm og nett kan forsvinne på rådhuset.

Lundeåne bo- og servicesenter

Senteret er nå tomt for beboere. Flere her har flyttet hjem mens andre nå  er innlosjert på Kjerjaneset.

Lørdag 5. desember 19:10

Alle innbyggere i Eigersund kommune bes sikre alle løse gjenstander som står oppbevart ute.

Lørdag 5. desember 18:40

Telefonforbindelsen til Lundeåne bo- og servicesenter er nede på grunn av været. Ved spørsmål om beboere kan pårørende kan ringe Kjerjaneset 51 46 38 00 eller 911 47 878, eventuelt senterleder på Lundeåne Arnhild Ravnevann 474 56 905.

Lørdag 5. desember 17:40

Oppdatert informasjon. Kommunen ber om at alle langs Lundeåne og Hellelandsvassdraget forbereder seg på mulig evakuering. Vi har nå passert 50 års flom på Helleland og vannmengden øker. I tillegg er det sannsynlig med enda større nedbørsmengder i løpet av kveld og natt. Mer informasjon vil komme.

Lørdag 5. desember 17:00

Fortsatt mye nedbør og det meldes nå om at flommen er over 50-årsflom på Helleland. Her kan dere laste ned flomsonekart for 50-årsflom og 200-årsflom. Forskjellen på 20-årsflom og 50-årsflom kan på papiret virke liten, men kreftene i vannet er store.

Lørdag 5. desember 16:50

Ekstra sykebil

Det er satt inn ekstra sykebil på grunn av problemene som stengte veier fører med seg. En vil dermed ha bedre tilgjengelighet på begge sidene av stengte veier.

Lørdag 5. desember 16:40

Brannvesenet melder om at det er flere barn og voksne som går farlig nær elva i Egersund for å kikke. Oppfordringen er å holde alle barn og voksne i god avstand fra kanten.

Lørdag 5. desember 16:00

Dalane Energi overvåker nedbørsmengden og sier at det i de siste timene har det kommet mer regn en det som var meldt. Dette fører til at vannet igjen har startet å stige på Gya og ved Svalestad på Helleland. Det som tidligere var meldt som en 20-årsflom kan nå se ut til å bli en 50-årsflom.

Lørdag 5. desember 15:20

Flom-2015-Lundeåne-5.jpgLundeåne bo- og servicesenter

Tretten beboere ved Lundeåne bo- og servicesenter har flyttet hjem til sine familer. Resten er for tiden samlet i cafeen i første etasje eller i egen leilighet. Dette på grunn av faren for at strømmen kan gå når vannet øker videre. Det er ikke snakk om evakuering på det nåværende tidspunkt. Eigersund kommune takker pårørende som her har gjort en god jobb.

Lørdag 5. desember 15:00

Stengte veier

Det meldes om redusert framkommelighet og manuell dirigering på grunn av oversvømmelse på Helleland. For trafikkmeldinger i Rogaland se hjemmesidene til Statens vegvesen.

Lørdag 5. desember 14:35

20-årsflom

Dalane Energi melder at det ser ut til at dette vil bli en 20-årsflom i Egersund. På Svalestad ved Helleland sentrum har vannet sluttet å stige og ligger nå på høyde med 20-årsflom. På Gya og inne i landet regner det fortsatt. I Egersund sentrum forventer en at toppen bli mellom 16:00 og 18:00. Alt etter hvordan været endrer seg utover dagen og kvelden kan det komme en ny topp i kveld.

Lørdag 5. desember 14:20

Sandsekker

De som har behov for sandsekker for å demme opp for vannet på sin eiendom kan hente dette på Eigersund kommune sin driftsbase på Tengs, Tengsareidveien 3. Det vil være ansatte i Eigersund kommune på stedet. Det har også blitt satt ut sandsekker nederst i Nyeveien for beboerne der.

Lørdag 5. desember 13:50

Ansatte i eigersund kommune legger ut vannpølser i området fra tyskerbroa ved SPAR-butikken og nedover forbi Lundeåne bo- og servicesenter. Dette for å begrense skade om vannet skulle bli så høyt at det går over sine bredder her. Det er ingen beboere som bor i den nederste etasjen i servicesenteret. Ordfører har vært og befart arbeidet som blir gjort.

Flom-2015-Lundeåne-1.jpg Flom-2015-Lundeåne-2.jpg Flom-2015-Lundeåne-3.jpg Flom-2015-Lundeåne-4.jpg Flom-2015-Lundeåne-5.jpg Flom-2015-Lundeåne-6.jpg Flom-2015-Lundeåne-7.jpg

Lørdag 5. desember 12:15

Flommen har så langt ikke nådd toppen på Helleland, men det ser ut som om det vil bli en 10-årsflom her. Tallet er usikkert da en må se på nedbørsmengden som kommer i de neste timene. Det ser ut som om flommen nå er på topp på Gya og vannet vil komme nedover mot Helleland og Egersund utover dagen. Det har vært mindre nedbør langs kysten og Egersund enn inne i landet. En venter at vannstanden rundt Egersund sentrum vil være på det høyeste mellom 17:00 og 19:00.

Helse

Helse melder klokken 12:00 at ingen brukere og passienter så langt er berørt. Der det kan komme problemer i fremtiden har pårørende allerede blitt varslet.

Lørdag 5. desember 12:00

Varsel om flom, rødt nivå

NVE melder på sine sider på Varsom.no at ekstremværet «Synne» har lørdag morgen allerede gitt mye nedbør og vil fortsatt gi mye nedbør i Rogaland og Vest-Agder. Mange vassdrag er allerede flomstore og mer regn vil føre til at vannføringen fortsatt øker. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag. Nivå 4, rødt, er det høyeste på skalaen

Lørdag 5. desember 10:15

Veien på Birkeland på Hellelan er stengt, en bom i nærområdet er åpnet for omkjøring. De som blir berørt av dette har fått SMS og varsel.

Det er sendt ut befolkningsvarslinger på SMS og talemeldinger til innbyggere som bor nær utsatte område. Dette vil en også fortsette med.

Eigersund kommune jobber med å fyller sandsekker og vannpølser for å forberede seg på at vannet vil stige ytterligere.

***

Første melding