Her er varselet fra værvarslinga;
Ekstremværet ` Lena ` gjelder for: Vestlandet sør for Stad:
Kraftig vind og vindkast ventes på grunn av et, for årstiden, kraftig lavtrykk.

Beskrivelse av værsituasjonen: Et lavtrykk 992 hPa ligger lørdag formiddag i den sørlige delen av Nordsjøen. Lavtrykket er uvanlig kraftig for årstiden. Det vil bevege seg nordover og langs kysten av Vestlandet. Fra sent i ettermiddag og i kveld ventes søraustlig sterk kuling utsatte steder, med lokale vindkast på 25-35 m/s. I løpet av natten dreier vinden til sørlig full og kan hende sterk storm 30 m/s i Hordaland og i Sogn og Fjordane, vindkastene kan fortsatt være 35 m/s. I Rogaland minker vinden i løpet av natten. I Hordaland og Sogn og Fjordane minker vinden i løpet av søndag morgen, først i sør.

Det vises også til tidligere varsel om jordskred fra NVE som fortsatt gjelder: Varsel om jordskredfare, gult nivå på Sør- og Vestlandet

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.