Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om ekstremværet «Synne» i Rogaland. I tillegg har NVE sendt ut oppdatert flomvarsel (oransje nivå) for hele fylket. I tillegg har NVE også oppdatert varselet om jord,- sørpe og flomskredfare (oransje nivå) for kommunene Sirdal, Gjesdal, Forsand, Hjelmeland, Sauda og Suldal. Mer informasjon om de ulike varslene, se nedenfor.

1 Varsel om ekstreme værforhold under ekstremværet ` Synne ` (Rogaland og Agder)

 Lørdag og natt til søndag ventes ekstreme nedbørmengder i Rogaland og i Agder. Det er ventet 100-150 mm/30 timar, og lokalt i indre strøk kan det komme 150-200 mm/30t. Enkelte steder kan det komme nedbørmengder med 25-50 års returverdi. I kystområdene i disse fylkene er det ventet moderate mengder nedbør. Lørdag er det ventet sørvestlig liten storm utsatte steder, i fjellet kan hende full storm.

 Beskrivelse av værsituasjonen

Et lavtrykk er i utvikling sør for Island. Dette lavtrykket er ventet å flytte seg sakte østover, og det tilhørende frontsystemet er ventet å treffe Rogaland og Agder natt til lørdag. Lavtrykket har en stor og åpen varmsektor, som vil dirigere varm og fuktig luft med mye nedbør inn til berørte områder helt fram til søndag morgen. Nedbøren vil i all hovedsak komme som regn, også i høyfjellet. Fra søndag formiddag vil nedbøren gå over i bygeform, og det vil komme inn kjøligere luft som senker snøgrensa.  For mer informasjon om ekstremvær: http://www.met.no/Meteorologi/A_varsle_varet/Varsling_av_farlig_var/

 2 Varsel om flom på grunn av mye regn, oransje nivå, for Rogaland og Vest-Agder, samt deler av Hordaland og Aust-Agder,

Lørdag ventes mildt vær og mye nedbør som regn. Nedbøren vil komme som regn også i fjellet. Det er allerede høy vannføring i de fleste vassdragene i området, og mer regn vil føre til raskt økende vannføring. Flom på oransje nivå i mange vassdrag kan ventes.  Det betyr at vannføring som kan medføre omfattende oversvømmelser og flomskader på utsatte steder og tilsvarer vannføring mellom ca. 5 og 50 års gjentaksintervall. For mer informasjon se: http://varsom.no/Flom/

 3 Varsel om jord-, sørpe- og flomskredfare, oransje nivå, grunnet mye regn og snøsmelting for kommunene Gjesdal, Forsand, Hjelmeland, Sauda og Suldal

Det ventes mye regn under 1400 moh. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er høy. Det ventes mye vind, noe som fører til stor snøsmelting. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Fare for utløsning av sørpeskred gjelder kun i områder med mer enn 50 cm snø. Sørpeskred kan løses ut i slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales. For mer info: http://varsom.no/Jordskred/?date=05.12.2015

****

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.

****

Kommunen har i ettermiddag også sendt ut befolkningsvarsling på sms og talemeldinger til områder langs elven Lundeåne mm.

****

Les mer om NVEs flomsonekartelegging med detaljkart over utsatte områder Delprosjekt Egersund 3-2010