Her er varselet frå Meteorologisk institutt tidligere i dag:
"Meteorologisk institutt har sendt ut varsel om ekstreme værforhold pga. forventet sterk vind opptil sterk storm og orkan i kastene. Det ble først meldt at lavtrykket vil passere nord for Rogaland men de sier nå at lavtrykksbanen er usikker og at Rogaland også er tatt i varselet om ekstremvær.
Eit lågtrykk er tidleg på fredag venta å utvikle seg til ein orkan i havområdet rundt Shetland. Fredag ettermiddag og kveld er lågtrykket venta å flytte seg inn i den nordlege delen av Nordsjøen og seinare mot Vestlandet og Trøndelag. Lågtrykksbana er framleis noko usikker, og dette kan ha påverknad på vindstyrke og område som blir råka. Frå fredag ettermiddag er det venta sørvest storm på strekninga Rogaland-Trøndelag, med fare for orkan på store deler av strekninga og vindkast inn over land på 35-45 m/s. Det er også venta vestleg kraftig vindkast I utsatte områder nord for Mjøsa i Oppland og Hedemark, samt i indre deler av Buskerud.
For Rogaland spesielt:
Fredag ettermiddag er det venta sørvest full og kan hende sterk storm på kysten av Rogaland, med vindkast på 35-40 m/s inn over land. Vinden er venta å vere sterkast nord for Boknafjorden. Det blir høye bølger inn mot kysten. Signifikant bølgehøyde er venta å bli 7-11 meter, høgst i nord."
Fakta fra Meteorologisk institutt om varslet.
Se væremelding for Eigersund på yr.no og deres artikkel om ekstremværet Tor.
Hva er ekstremvær?

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - Sikker hverdag:
Slik førebur du deg på storm


http://www.sikkerhverdag.no/din-beredskap/var-og-natur/slik-forebur-du-deg-pa-storm-/