Oppdatert: 261216:1115

Ekstremværvarsel fra Meteorologisk institutt. 
Navn:    Urd,    Fase:    B - Utstedt    2016/12/26 05:01:52 CET

I ettermiddag, mandag, økning til vestlig full og periodevis sterk storm, tidlig i kveld dreiende nordvest. Det ventes vindkast på 35-45 m/s innover land. Seint i kveld minkende vind. Det vil også bli høye bølger langs kysten, signifikant bølgehøyde på 11-13 m. Maksimal bølgehøyde på 20-25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand i ettermiddag og kveld, estimert til 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

Weather forecast in English and other languages (Choose settings) - www.windytv.com
 

***
Oppdatert: 251216:1215

Ekstremværvarsel fra Meteorologisk institutt. 
Utstedt    2016/12/25 11:46:45 CET. Navn:    Urd,    Fase:    B
Søndag formiddag ligger et stormsenter rett sørøst for Island. Dette stormsenteret går nordøstover frem til mandag morgen, deretter går det sørøstover og kommer inn på kysten av Møre og Romsdal mandag kveld.

Varslet for Vestlandet sør for Stad
Mandag ettermiddag økning til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35-45 m/s innover land, tidlig på kvelden dreiende nordvest, minkende sent om kvelden. Det ventes også høye bølger langs kysten. Signifikant bølgehøyde er ventet å være mellom 13 og 15 m, med maksimal bølgehøyde opp mot 25 m. Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75-90 cm over verdiene oppgitt i tidevannstabellen.

OBS-varsel for Vestlandet
Fra søndag ettermiddag til mandag kveld er det ventet lokalt mye nedbør. I løpet at 36 timer er det ventet lokalt 70-100 mm nedbør.

***

Ytterligere informasjon

Værvarsel for Eigersund (Rogaland) fra www.yr.no

Weather forecast for Eigersund (Rogaland) from www.yr.no

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no om Eigersund kommune
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Jernbaneverket. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.

Hva er ekstremvær og Tidsfaser i værutvikling av ekstremvær. 
Du finner mer informasjon om hva som er ekstremvær og de ulike tidsfasene i værutviklingen av ekstremvær på nettsidene til Meteorologisk institutt.

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.