Det var etter invitasjon av lokalavdelingen av Fremskrittspartiet at folkehelseminister Sylvi Listhaug og partiets fylkesordførerkandidat Margrete Dysjaland besøkte korttidsavdelingen 2. Vest på Lagård. Her ble de møtt av rådmann Gro Anita Trøan, kommunalsjef helse og omsorg Ingeborg Havsø, avdelingsleder Wenche Høghaug og faglig koordinator Cicilie Hadland.

Sammen med representanter fra Fremskrittspartiet lokalt, gruppeleder May Helen Hetland Ervik, kommunestyremedlem Hanne Christine Berg og listekandidatene Cecilie Bruvik Kristensen og Marian Seglem, fikk de en orientering om driften av korttidsavdelingen 2. Vest.

Spesielt ble avdelingsens fokus på pasientsikkerhet og systematiske kartleggingen av pasienter fremhevet. Som et ledd i dette arbeidet ble arbeidet med å forebygge liggesår tatt frem som et satsingsområde der systematisk kartlegging og oppfølging, samt anskaffelse av trykkavlastende madrasser, bidrar til å forebygge liggesår. Avdelingsleder Wenche Høghaug kunne bla opplyse at kostnadene for slike liggesår fort kunne komme opp i mange hundre tusen kroner. Det er med andre ord ikke bare svært god pasientsikkerhet og pasientomsorg å forebygge liggesår som ofte er svært smertefulle for pasientene, men også meget god samfunnsøkonomi. Det er derfor satt i gang et arbeid med å anskaffe trykkavlastende madrasser innen hele helse- og omsorgsavdelingen gjennom en felles anbudsprosess.

Også kommunens ene av to Nocospray-roboter ble vist frem som et godt eksempel på hvordan teknologi kan bidra i helsetjenesten. Denne robotten kan desinfisere et rom på ca 2 timer, et arbeid der renholdere med spesialsertifisering for smittevask tidligere måtte bruke mange timer, et arbeid som ikke uvanlig måtte gjøres på overtid på kveld og helg.

Godt tverrfaglig samarbeid, dyktige ansatte med høy faglig standard var noe av det som avdelingslederen dro frem som suksessfaktorer for de gode resultatene avdelingen har, resultater som har vekt oppsikt langt ut over kommunegrensene.

Ministeren fikk også tid til å hilse på brukere på avdelingen.

Orientering.jpg

Pasientbesok.jpg