Kommunene er bedt om å gjennomføre vaksinasjon så snart som mulig, og helst i løpet av april. Hensikten er å gi beskyttelse før en mulig smittebølge våren eller sommeren 2023.

Beslutningen er basert på råd fra FHI. Personer i aldersgruppen 75 år og eldre og sykehjemsbeboere, er gruppene som har høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp. 

Vaksinering i Eigersund

Vaksinasjon på Eigersund helsestajonen på ledige mandager mellom klokka 12:00 og 14:00. Booking og ledige timer finner du på Remin her.