Det er kun denne ene 10-klassen, to valgfaggrupper, venner, som skal i karantene. Smittesporingen jobber for å se om karantene også er aktuelt for flere. Aktuelle elever, venner og ansatte vil bli kalt inn for test. En trenger ikke selv melde seg opp til test. SMS vil bli sendt ut til de som det gjelder.

Første test

Første test fredag vil bli tatt på ordinær måte på teststasjonen på Slettebø.  Dersom første prøvesvar er negativt, kan en gå ut av karantene. Testsvar kan en lese på HelseNorge.no.

Andre test

Alle elevene skal ta test nummer to på skolen mandag 23. august. Dette er en hurtigtest, hvor vi får prøvesvarene etter 15 minutter. Tester alle elevene negativt, blir dette en vanlig skoledag. Det vil også bli en tredje test på samme vis onsdag 25. august. Foresatte vil få testresultatene gjennom skolens informasjonskanaler.

Husstandsmedlemmer

Andre i elevenes husstand, som foreldre og søsken skal ikke i karantene.