Det er kun denne ene 10-klassen som skal i karantene. Aktuelle elever og ansatte vil automatisk bli kalt inn for test. En trenger ikke selv melde seg opp til test. SMS vil bli sendt ut til de som det gjelder.

Vi håper å få inn prøvesvar torsdag kveld, og om alle disse er negative, vil det bli skoledag som normalt fredag. Ny melding vil komme her, så snart prøvesvarene foreligger. Test nummer to er planlagt søndag 22. august. En er ikke i karantene fram til svar på test to. Er også test to negativ, gjelder de vanlige smittevernregler.

I likhet med alle landets kommuner har Eigersund kommune hurtigtester, men vi har enda ikke mottatt hurtigtester for bruk på barn og ungdom under 18 år. 

Vi har i dag bedt Statsforvalteren om vi kan få tilsendt hurtigtester tidligere enn forespeilet.

For slik hurtigtesting skal det brukes antigentester og disse er under utsendelse.Helsedirektoratet skriver på sin nettside at det kan forventes at testene leveres:

  • uke 33: til enkelte kommuner
  • uke 34: til minst én kommune i hvert fylke
  • uke 35–36: til resterende kommuner (senest uke 37)

Det sendes ut to typer tester:

  • Standard Q COVID-19 Ag Test (produsert av SD Biosensor SD, levert av Adian): Dette er hurtigtester beregnet for prøvetaking i fremre nese.
  • SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test + prøvepinner for fremre nese (produsert av SD Biosensor, levert av Roche): Dette er hurtigtester som er beregnet for prøvetaking i dyp nese. Imidlertid er det gjort et unntaksvedtak slik at testene også kan benyttes sammen med prøvepinner som er beregnet for fremre nese, samt til bruk som selvtester. Disse har dermed et svært fleksibelt bruksområde.

Mer informasjon: Brev til landets kommuner om at Helsedirektoratet sender ut antigen hurtigtester til alle kommuner (sendt 10. august)

Du kan lese mer om dette på Helsedirektoratets nettside Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge

Ansatte

Alle ansatte dette gjelder, har tatt sin første vaksinedose for minst tre uker siden, og skal ikke i karantene. De blir automatisk kalt inn til test torsdag 19. august.

Husstandmedlemmer

Andre i elevenes husstand, som foreldre og søsken skal ikke i karantene. Dette gjelder også ansatte som har tatt første vaksinedose for minst tre uker siden.