Intetanende satt den heldige på skoleavslutningen og ble overrasket da Sterk&Klar-formidler annonserte vinneren. 

Alkoholfri ungdomstid lønner seg. Alle 8.klassinger som begynner på en Sterk&Klar-skole, får tilbud om å underskrive en avtale der de lover å ikke bruke noen rusmidler så lenge de går på ungdomsskolen. Hvis man overholder avtalen, er man med i trekningen av kr. 20 000,- til førerkortopplæring.

Av de som underskrev avtalen høsten 2014, var det 450 som bekreftet at avtalen var overholdt. Trekning av vinner ble gjort på Bergen Nord politistasjonsdistrikt, tirsdag 30. mai.

Denne uka satte Sterk&Klar-formidler Håvard Høyland kursen mot skoleavslutningen ved Husabø ungdomsskole. Det var nemlig her vinneren uvitende satt i salen og skulle bli overrasket med den gledelige nyheten.

Vi gratulerer Alexander med premien og vel gjennomført ungdomsskoletid!