17-19. mai vil byggegjerdene være midlertidig flyttet for å gi tilgang til den nesten ferdige anlegget. Området som vil være åpent er mellom Lundeåne bo- og servicesenter og Svanedalsgården, der hvor svaberget ligger.

Vi minner om at det fremdeles gjenstår arbeider med beplantning, lysmaster, benker, fuging og så videre. Det vil likevel være en fin anledning til å ta området i besiktigelse og gjerne få dyppet beina litt i det avkjølte vannet.

Området ved Tyskerbroa vil imidlertid være stengt, og broen kan dermed ikke benyttes. Dette har sin forklaring i at gjerdene langs murene ikke er på plass, og det dermed ville ha vært uansvarlig å slippe folk til her. Gjerdene er så seine ettersom de måtte ferdigstilles etter at støpearbeidet ble ferdig.