I tillegg kan pasientene nå få helsehjelp ved å ta direkte kontakt med eMeistring via eget søknadsskjema på helsenorge.no. uten å gå via fastlegen.

Hva er eMeistring?

eMeistring er veiledet psykologisk behandling via internett. Innholdet i behandlingen er evidensbasert og basert på kognitiv atferdsterapi. Kontakten mellom terapeut og pasient skjer skriftlig via nettet. Behandlingsprogrammet har vist seg å være like effektiv som ansikt-til-ansikt-behandling. To av tre pasienter som har gått gjennom behandlingsopplegget har fått god effekt.

Metoden stimulerer til en aktiv pasientrolle, og gjør det mulig for pasienten å gjennomføre behandlingen når som helst og hvor som helst. Det vil gjøre det enklere for personer som bor langt fra sitt distriktspsykiatriske senter (DPS), og for de som har vanskelig for å ta fri fra jobb på dagtid.

Hva skjer i eMeistringsbehandlingen?

Behandlingen varer i inntil 14 uker. Det anbefales at pasienten jobber 1 time daglig med tekst og øvelser knyttet til programmet. Det er derfor vesentlig at pasienten selv er motivert for denne type behandling. Pasienten får oppfølging og veiledning via programmet fra en behandler minst en gang i uken. En viktig del av angstbehandlingen er å systematisk utsette seg for situasjoner som medfører angst samt å arbeide systematisk med hvordan man tolker slike situasjoner. Når en er deprimert er det lett å komme i en ond sirkel der mindre aktivitet gir mindre energi og glede, som igjen fører til mindre aktivitet. Gjennom depresjonsbehandlingen i eMeistring lærer pasienten hvordan han eller hun kan bryte denne onde sirkelen og skape en bedre hverdag.

Hvordan bli henvist til eMeistring?

Pasienter kan henvises til eMeistring på følgende måter:

 • Via fastlegen (primærhenvisninger)
 • Via spesialisthelsetjenesten eller andre samarbeidspartnere (sekundærhenvisninger)
 • Pasienten kan selv ta kontakt med eMeistring via eget søknadsskjema på helsenorge.no uten å gå via fastlegen (Direkte kontakt)

Hvem passer eMeistring for?

De fleste pasienter med sosial fobi, panikklidelse eller moderat depresjon er godt egnet for veiledet internettbehandling i eMeistring. Følgende faktorer har imidlertid vist seg å være til hinder for behandlingen:

 • Moderat til høy suicidfare
 • Psykoseproblematikk. Hvis pasienten har fungert stabilt uten pågående psykosesymptom over tid kan de være aktuelle for eMeistring. Bør da ha annen behandler parallelt, som kan følge vedkommende ved behov.
 • Ubehandlet alkohol- eller narkotikaproblematikk eller medikamentavhengighet. Alkohol som sikkerhetsatferd kan jobbes med i programmet.
 • Nylig oppstart eller endring av medisindose. Om de tar medisiner, må de ha stått på stabil dose i 4 uker før oppstart i eMeistring. Vi kan tilpasse behandlingsstart etter dette.
 • Jevnlig bruk av B-preparat. Som hovedregel foregår programmet uten bruk av angstdempende medisiner.   
 • Ustabil og/eller uavklart somatisk tilstand. Epilepsi, alvorlig astma, kroniske hjerterytmeforstyrrelser eller hjerte-/lungeproblem diagnostisert av lege, svært lavt blodtrykk eller graviditet er ikke forenelig med behandlingen for panikklidelse
 • Alvorlig depresjon (MADRS ≥ 35)
 • Bipolar depresjon. Det er ikke funnet evidens for effekt av behandlingsprogrammet for depresjon for personer med bipolar depresjon. Personer med godt regulert bipolar lidelse kan ha nytte av behandling for komorbid panikklidelse eller sosial angst.
 • Personer med lese- og/eller skrivevansker, inklusivt problemer med det norske språk, kan ha utfordringer med å gjennomføre programmene da de inneholder store mengder tekst og skriveoppgaver.

Mer om eMeistring

eMestring - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)