Eigersund kommune sin rolle i Miljøfyrtårn er å sørge for at det er sertifisørkapasitet tilgjengelig i kommunen. 

Om Miljøfyrtårnordningen

MiljøfyrtårnMiljøfyrtårn er et nasjonalt sertifiseringsprogram for små og mellomstore virksomheter. Miljøfyrtårn hjelper din bedrift å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme. Når en virksomhet beslutter at de vil bli Miljøfyrtårnsertifisert, oppretter ledelsen ved bedriften en miljøgruppe. En ekstern godkjent Miljøfyrtårnkonsulent inngår i miljøgruppen som rådgiver og prosessleder. På miljofyrtarn.no kan du søke etter godkjente konsulenter i nærheten.

Miljøfyrtårn har generelle krav for alle typer virksomheter og spesifikke krav for de ulike bransjene.

Kom i gang med sertifiseringen her

Kostnader

Følgende kostnader er knyttet til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert:

  • Et engangs etableringsgebyr til Stiftelsen Miljøfyrtårn.
  • En årlig serviceavgift som går til å drifte og videreutvikle ordningen.
  • Bruk av konsulent og sertifisør kommer i tillegg. Hvor mye egeninnsats din virksomhet selv legger inn i prosessen med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert vil ha betydning for hvor mye konsulenthonoraret blir. Dere må selv hente inn tilbud fra aktuelle konsulenter. 

Sertifisører på vegne av Eigersund kommune:

Magnus Østebrød,  468 86 577

Flekkefjord kommune
Sverre Hjelleset, 468 41 369

IES Unn Endresen
Unn Endresen, 901 34 614

Miljøfyrtårnkoordinator

Miljøfyrtårnkoordinator i Eigersund kommune er Reymond Bendiksen.