Utover uken brukte flere og flere båten som transportmiddel til/fra jobb og  det er en god interesse fra brukerne om at vi må gå videre med prosjektet.

Vi gjennomførte både passasjer- og næringslivsundersøkelse og mottok nyttige svar som vi tar med oss i det videre arbeidet

Det var over 6000 som tok båten i testuken. Det var mange barnehager (145 stk) og skoleklasser (over 600 skole-elever) som benyttet anledning og reise på tur, ekskursjon eller bedriftsbesøk.

Båten ble flittig brukt etter arbeidstid av folk som skulle på fritidsaktiviteter eller de som ville til byen en tur.

Nå undersøker vi mulighetene for å bli med i Vannbuss-prosjektet og vurdere hvordan vi kan få til en lengre testperiode.

Vi har allerede hatt møte med Stig Finnestad og Bjarne Uldal i Nordic Edge og snakket om veien videre for prosjektet. Vi ønsker delta i Vannbuss-prosjektet som Haugesund og Stavanger er en del av og der Stig Finnestad er prosjektleder. Nordic Edge kan fasilitere de rette prosessene for oss og vi må sikre at de rette offentlige aktørene er med.

Vi samlet næringslivet og politikere på båten under testuken og diskuterte følgende:

Hva kan en bybåt bety for næringslivet i sentrum?

 • koble sammen flere bydeler, forenkle sentrumsbesøk, stimulere til økt handel
 • mindre tid i kø ved flaskehalsene
 • enklere og raskere reise til og fra jobb - spesielt hvis en kan se bybåten i sammenheng med tog/buss
 • næringslivet kan kanskje også få mulighet til å utvikle og levere produkter og tjenester til bybåt-konseptet, da først og fremst ift den infrastrukturen som trengs ‘rundt’ bybåten (kaianlegg/infrastruktur/lading osv.)

Hva skal til for at en bybåt blir en permanent og viktig del av ‘mobilitetspakken’

 • at den tilpasses de reisevaner og behov som innbyggerne og næringslivet har (dette bør kartlegges bedre!)
 • at en lærer av det andre kommuner/byer allerede har gjort (kopiering/låning av ‘beste praksis’)
 • godt samarbeid med grunneiere og andre sentrale aktører som for eksempel Sjøfartsdirektoratet, DNVGL, Kolumbus, Norled/DSD osv)
 • hensiktsmessig infrastruktur (kaier, lading osv)
 • helhetstenkning! Må tenke hvordan bybåten kan kobles ’sømløst’ sammen med andre kollektivtilbud og folks sykkelvaner
 • tenke rundtur - flere stoppesteder slik at bybåten kan bli et tilbud for flest mulig
 • koble bybåten til Egersunds satsing på å bli smartere og mer bærekraftig. Fokusere på reduksjon av utslipp og et triveligere sentrum

En bybåt kan bli et viktig element i klimaarbeidet der vi må skape et lavutslippssamfunn ved å gjennomføre klimatiltak i våre områder. De viktigste utslippssektorene i vår region er transport, bygg, mat/landbruk og industri. Vi må begynne på dette arbeidet og lage tiltak for å nå våre mål.

I sum handler det om å revitalisere sjøen som transportvei for både mennesker og gods, noe nå flere enn 10 byer i Norge jobber aktivt med gjennom Vannbuss-prosjektet.

Relaterte lenker