Her er endelig valgoppgjør med fordeling på personstemmer.

Se filen Endelig resultat - under forbehold om valgstyrets godkjenning

Merk at det er under forutsetning av at valgstyret godkjenner resultatet. Det vil bli valgstyremøte onsdag kl. 1100.

Såvidt sekretariatet kan vurdere det, er det kun sedler/stemmegivninger som må forkastes iht til loven og ingen der valgstyret "kan" vurdere statusen.

Oppdaterte opplysninger:
Det var 10 767 stemmeberettiget i kommunen og valgdeltakelse var på 60.19%

Kommunestyret som nå består av 21 menn (67.74%) og 10 (32.26 %) kvinner ser slik ut:

 

AP Stangeland, Odd   1973
AP Omdal, Unn Therese   1977
AP Moen, Frank Emil   1967
AP Sæstad, Roger   1973
AP Berentsen, Bjørn Reidar   1940
AP Lingeswaran, Thusanee   1993
AP Dahle, Tor   1959
AP Tråsavik, Renate   1983
SV Thengs, Halvor Østerman   1984
SP Gya, Tor Olav   1949
SP Berglyd, Ruth Evy   1969
KrF Tengesdal, Solveig Ege   1963
KrF Aarsland, Jon   1961
KrF Sæstad, Alf Tore   1957
KrF Haug, Morten   1974
KrF Gunvaldsen, Bente Skåra   1972
KrF Iversen, Edmund Johan R   1948
V Rake, Tor Inge   1958
V Kvassheim, Brit Larssen   1957
H Egaas, Leif Erik   1959
H Stapnes, Arne   1962
H Jørgensen, Terje   1975
H Carlsen, Bjørn   1963
H Wetteland, Svanhild F   1981
H Nygård, Kjell Vidar   1959
H Havsø, Harald Oddsen   1975
H Robertson, Astrid Hetland   1953
FrP Bjellås, Tommy   1978
FrP Albertsen, Tom Harry   1969
FrP Eie, Roald   1966
FrP Ervik, Mai Helen Hetland   1970

(Uthevet skrift er gjenvalgt)

Statistikk mm.

Oversikt over alle kandidatene med resultater i et Excel-ark (For sortering mm)

Representantfordeling med kvotientutregning (Hvem tok siste mandatet mv.)

Deltall og kvotienter pr. parti 

Slengeroppgjør pr. kandidat for alle partiene

Kretsvise resultater (pr. 13.9.2011)

Spørsmål kan rettes til sekretær for valgstyret Leif E Broch - Mobil 908 81 568 - E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no