Dette er representantene i det nye kommunestyret i valgt rekkefølge:

Partiliste                               Navn                                       Representantnr.

 • Arbeiderpartiet                       Odd Stangeland                     1
 • Høyre                                      Leif Erik Egaas                    2
 • Fremskrittspartiet                    May Helen Hetland Ervik        3
 • Kristelig Folkeparti                 Alf Tore Sæstad                      4
 • Arbeiderpartiet                       Unn Therese Omdal                 5
 • Høyre                                      Magnus Østebrød                  6
 • Arbeiderpartiet                       Frank Emil Moen                      7
 • Senterpartiet                           Ruth Evy Berglyd                    8
 • Fremskrittspartiet                    Roald Eie                               9
 • Kristelig Folkeparti                 Bente Skåra Gunvaldsen         10
 • Arbeiderpartiet                       Bente Gravdal                         11
 • Høyre                                      Bjørn Carlsen                       12
 • Arbeiderpartiet                       Roger Sæstad                        13
 • Sosialistisk Venstreparti        Halvor Østerman Thengs          14
 • Fremskrittspartiet                   Dag Rune Skår                      15
 • Venstre                                  Anette Hoås                         16
 • Kristelig Folkeparti                 Solveig Ege Tengesdal            17
 • Arbeiderpartiet                       Elin Adsen Kvåle                    18
 • Høyre                                      Arne Stapnes                      19
 • Senterpartiet                           Tor Olav Gya                         20
 • Arbeiderpartiet                       Siw Randi Tollefsen                 21
 • Fremskrittspartiet                    Cecilie Bruvik Kristensen       22
 • Høyre                                      Kjell Vidar Nygård                23
 • Kristelig Folkeparti                 John Mong                             24
 • Arbeiderpartiet                       Anders Ege                            25
 • Arbeiderpartiet                       Tove Løyning                          26
 • Høyre                                      Anja Hovland                        27
 • Fremskrittspartiet                    Ronny Hovland                      28
 • Arbeiderpartiet                       Anna Nodland                         29
 • Kristelig Folkeparti                 Kenneth Pedersen                  30
 • Senterpartiet                          May Sissel Nodland                31

Oppsummering valg.png

Mandatfordelingen er slik:

 

valgresultat 2015.png

(Kilde www.valgresultat.no)

Oversikter

Alle rapportene i en felles fil i en fil for lette nedlasting

Se også valgresultat.no - Eigersund