Regelverket fines på nettsidene til Helsedirektoratet - Koronavirus – beslutninger og anbefalinger i kapittel 15 - 15. Næringsliv, arbeidsliv og arbeidsmiljø

Nasjonale regler som gjelder fra midnatt natt til fredag 22. januar:

  • Skjenkestopp ved midnatt.
  • Gjester kan ikke slippes inn etter kl. 22.00.
  • Alkoholservering kan kun skje i sammenheng med matservering.

Kommuner kan fatte vedtak om fortsatt skjenkestopp eller strengere regler enn de nasjonale reglene. Kommunene kan ikke vedta mindre strenge regler enn de nasjonale.

Eigersund kommune har ikke vedtatt egne regler (lokal forskrift for Eigersund kommune), og det er derfor de nasjonale reglene som gjelder i Eigersund kommune.

Vi minner om regelverket, finnes på nettsiden til Helsedirektoratet, om at Serveringssteder og utesteder skal sørge for smittevernfaglig forsvarlig drift