Endringene er i hovedsak at det foreslås at det tillates at ca. 20 av fritidsboligene kan ha underetasje ettersom de ligger i til dels sterkt skrånende terreng. De fritidsboligene dette gjelder er listet opp med gårds- og bruksnummer i forslaget.

Frist for å komme med uttalelse er den 20. desember 2018.

Relaterte dokumenter