Skolen

Helsedirektoratet skriver at alle elever får rett til et tobakksfritt miljø når det nå innføres tobakksfri skoletid. Både røyk og snus blir forbudt i skoletiden. For elevene gjelder tobakksforbudet både på og utenfor skolens område. For skolens ansatte gjelder forbudet i skolens lokaler og uteområde, men ikke utenfor skolens område.

Barnehagen

Videre skriver Helsedirektoratet at også tobakksforbudet i barnehager omfatter alle typer tobakk, inkludert snus. Forbudet gjelder for både kommunale og private barnehager, inkludert familiebarnehager i private hjem.

Formålet er at alle barn skal ha det samme vernet mot eksponering for tobakksrøyk, uavhengig av hvilken type barnehage de går i.

Det er skoleeier/rektor og barnehageeier/styrer som er ansvarlig for at forbudene håndheves. Regler om tobakksbruk skal inngå i internkontrollsystemene. Kommunene og Arbeidstilsynet fører tilsyn som tidligere.

Offentlige virksomheter

Alle utendørs inngangspartier til offentlige virksomheter og inngangspartier til både offentlige og private helseinstitusjoner skal være røykfrie fra 1. juli. Rent praktisk innebærer forbudet at det må settes opp skilt som informerer om røykeforbudet og at alle askebegre må fjernes fra inngangspartiene. Som etter dagens ordning er det eier eller leier av bygningen som har ansvar for at røykeforbudet overholdes, og kommunene har ansvar for å føre tilsyn skriver Helsedirektoratet på sine sider.

Relaterte lenker