Nytt er at den enkelte nå selv skal gå i isolasjon og sørge for å informere sine nærkontakter ved positiv test. Smittesporing slik vi kjenner det fra tidligere i pandemien er derfor ikke like aktuelt etter hvert som smittetallene øker.

Kommunale ressurser prioriteres til arbeid med vaksinering og testing. Smittesporing fremover gjøres der konsekvensene av smittespredning er størst, blant personer med høyest risiko for alvorlig sykdom og i situasjoner hvor smittesporingen er ekstra krevende.

Det er en forskriftsfestet plikt til isolasjon for alle med påvist covid-19. Isolering er et individuelt ansvar og juridisk betyr det at den som er smittet har et selvstendig ansvar for å følge plikten så snart de er gjort kjent med en positiv prøve.

Rådgivningstelefonen

Rådgivningstelefonen for korona er ikke lenger tilgjengelig. Dersom du har korona spørsmål viser vi til nasjonale fakta, råd og tiltak som er tilgjengelig.

Kommunens Veiledningstorg har faste åpningstider og er tilgjengelig for spørsmål ved behov.