Ordføreren har etter søknad innvilget fritak for politiske verv for resten av perioden for Hans Merkesdal (FrP) og Jane Asbjørnsen (FrP).

Fritakene er hjemmelet i kommunelovens § 14 Valgbarhet. Plikt til å ta imot valg. og § 16 Opprykk og nyvalg.samt forskrift 2007.06.28 nr 0774: Vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden 2007-2011, Eigersund kommune, Rogaland.

Hans Merkesdal (FrP) har fått fritak for følgende verv: 

  • Medlem Kommunestyret.
  • Medlem Kultur- og oppvekstutvalget.
  • 3. Varamedlem Formannskapet og Kommuneplanutvalget.
  • 3. Varamedlem Felles brukerutvalg.
  • 3. Varamedlem Administrasjonsutvalget.

Jane Asbjørnsen (FrP) har fått fritak for følgende verv: 

  • Varamedlem Kommunestyret.
  • Medlem Helse- og omsorgsutvalget.
  • Varamedlem - Representantskap Dalane Energi IKS Personlig for Wenche H Andersen (FrP)

For kommunestyret innebærer dette at Tommy Bjellås (FrP) nå har rykket opp som fast medlem av kommunestyret med virkning fra 1.1.2011 og at vararepresentantlisten til Fremskrittspartiet nå ser slik ut: 

Nr.

Navn

Parti

Merknad

1.

Tom Harry Albertsen

FrP

Varaopprykk

2.

Terje Svanes FrP

FrP

Varaopprykk

3.

Therese Nybo

FrP

Varaopprykk

4.

Torfinn M. Haataja

FrP

Varaopprykk

5.

Hans Petter Helland

FrP

Varaopprykk

6.

Bjørn Arild Amundsen

FrP

Varaopprykk

7.

Ledig i påvente av nytt valgoppgjør.

FrP

 

8.

Ledig i påvente av nytt valgoppgjør.

FrP

 

9.

Ledig i påvente av nytt valgoppgjør.

FrP

 

 

Med virkning fra 1.1.2011 og etter forslag fra Fremskrittspartiet har ordføreren oppnevnt Tommy Bjellås (FrP) som 3. vara til Formannskapet og Kommuneplanutvalget.

Øvrige oppnevninger gjøres etter at Fremskrittspartiet har avklart hvem som deres kandidater til de ledige posisjonene.