Jane Beathe Asbjørnsen (FrP) og Hans Merkesdal (FrP) har tidligere fått innvilget fritak for sine politiske verv resten av perioden av ordfører Terje Jørgensen jr.

Etter forslag fra Fremskrittspartiet har ordføreren gjort følgende oppnevninger:

Kultur- og oppvekstutvalget.

  • Nytt medlem Kultur og oppvekstsutvalget Torfinn M. Haataja (FrP). (”Opprykk” fra 1. vara) - for Hans L. Merkesdal (FrP).
  • Ny 1 varamedlem Kultur og oppvekstutvalget Terje Svanes (FrP) (”Opprykk” fra 2. vara) - - for Hans L. Merkesdal (FrP).
  • Ny 2 varamedlem Kultur og oppvekstutvalget Bente Førland Eliassen (FrP) (”Opprykk” fra 3. vara) -  for Hans L. Merkesdal (FrP).
  • Ny 3. varamedlem Kultur og oppvekstutvalget Bjørn Arild Amundsen (FrP) (”Nytt varamedlem”) -  for Hans L. Merkesdal (FrP)

Helse- og omsorgsutvalget.

  • Nytt medlem Svein Erik Madland (FrP) - for Jane Beathe Asbjørnsen (FrP)

Felles brukerutvalg.

  • Ny 3. vararepresentant Bjørn Arild Amundsen (FrP) - for Hans L. Merkesdal (FrP).

Administrasjonsutvalget.

  • Ny 3. vararepresentant Terje Svanes (FrP) - for Hans L. Merkesdal (FrP).

Representantskapet Dalane Energi IKS.

  • Nytt personlig varamedlem for Wenche H. Andersen er Therese Nybo (FrP) - for Jane Beathe Asbjørnsen (FrP).

I forbindelse med fritaktet er Tommy Bjellås (FrP) oppnevnt som nytt 3. varamedlem til formannskapet, samt valgstyre og kommuneplanutvalg som er identisk med formannskapet.

Oppnevningene er foretatt av ordfører Terje Jørgensen jr. jf. fullmakt som han har som direktevalgt ordfører. Dette fremgår av forskrift 2007.06.28 nr 0774: Vedtekt om forsøk med endret myndighet for direkte valgt ordfører for valgperioden 2007-2011, Eigersund kommune, Rogaland.