Det foreligger per i dag investeringsplaner på 63 mrd. kroner innen utbygging av vindkraft og strømnettet, i sørlige deler av Rogaland og Vest-Agder. Den samme regionen sliter i dag med høy arbeidsledighet og lavkonjunktur.

Egersund Energy Summit skal sette lys på de forretnings-muligheter som finnes innen fornybar energi i Nord-Europa og Norge, slik at vi kan skape nye arbeidsplasser i nye markeder.

Omleggingen av energiforsyningen i Europa åpner gode muligheter for verdiskapning i Norge basert på våre energiressurser og vår erfaring fra olje- og gassindustrien, både når det gjelder leveranser av energi og produkter fra norsk industri.

Konferansens program har flere foredragsholdere fra Danmark og Tyskland, og markedsføres også via nettverk i disse landene hvor det også vil komme delegasjoner fra.

Relaterte lenker