Å sikre barn og ungdom gode muligheter til deltakelse og innflytelse er et viktig mål. Samfunnsengasjement vekkes ved at man får muligheter til å ta initiativ, komme med ideer og bli hørt i saker som interesserer og som angår en selv.

Av årets saker kan vi se at de unge har mye engasjement. Sakskartet og diskusjonen fra talerstolen vitner om en oppvoksende slekt som er opptatt av trafikksikkerhet for seg og andre. Videre ble svømmehall et tema, og det samme ble skøytebane på Eie, forbedring av inneklima ved skolene og rydding og rensing av Vannbassengan.

Barn og unge sitter inne med kunnskap som voksne ikke har. Å få ta del i deres erfaringer gir voksne ny kunnskap. Barn og unge har førstehånds kunnskap om hvordan det er å være barn og unge i dag. De har kunnskaper og synspunkter som kritiske observatører og som brukere av lokalmiljøet og tilbudene i kommunen.

Videre ble det diskutert fordeling av pengene som dette kommunestyret har på sitt budsjett og til slutt ble det spørrerunde med spørsmål til ordfører Odd Stangeland som også var møteleder.

BUK-2019-c.jpg

Barn og unges kommunestyre 2019

Barn og unges kommunestyre 2019

Barn og unges kommunestyre 2019