Funnene fra pårørendeundersøkelsen i 2018 har blitt brukt i videre utviklingsarbeid i kommunen. Prosjektet Samspill med pårørende, arbeider systematisk for å bedre samhandling mellom ansatte og pårørende, samt sikre ivaretakelse av barn, unge og voksne som er pårørende i Eigersund.

Vi er alle pårørende. Til foreldre, til barn, søsken, besteforeldre, tanter, en venn eller andre som du står nær. Dersom du opplever at du en pårørende til noen i ditt nettverk ønsker vi svært gjerne at du besvarer denne undersøkelsen. Undersøkelsen vil være mulig å svare på frem til 6.mars.

Din identitet vil holdes skjult.

Pårørendestrategi

Familie og nettverk er et satsningsområde i Eigersund kommune og den nye pårørendestrategien her må ses i sammenheng med ny strategiplan for helse- og omsorg. Dokumentet kan lastes ned her. Pårørendestrategi.pdf

Spørsmål eller hjelp

Tirsdag 18. februar fra 10:00 er prosjektleder for Samspill med pårørende Mari Skaara Omdal tilgjengelig på biblioteket og kan være behjelpelig, slik at de som trenger hjelp til å besvare undersøkelsen kan få hjelp til dette.

Delta i undersøkelsen

Delta i pårørendeundersøkelsen her