Det var 12 kommunalt ansatte med 40 års tjenestetid i kommunen, og 13 med 25 års tjenestetid. De fleste jubilantene var til stede, og Ordfører Leif Erik Egaas overrakte erkjentlighetsgaver i form av gavekort og gullklokke.   

40-års jubilanter 2014

40-års-jubilanter-2014.jpg

Første rekke fra venstre: Berit D. Soland, Frøydis Kvamsø, Andreas Ege, Bjørg Nuland Tuen og Aud S. Lundebrekke
Andre rekke fra venstre: Marit Salvesen, Irene Aase Helland, Anne Karin K. Aarstad, Ordfører Leif Erik Egaas, Rådmann Ketil Helgevold, Bjørg Elise Evjen, Alice Wersland og Inger Kristine Pedersen

Følgende 40-års jubilant var ikke til stede: Hildegunn Iversen

25-års jubilanter 2014

25-års-jubilanter-2014.jpg

Første rekke fra venstre: Bodhild Bakka Andreassen, Gerd M. Aarrestad Vassbø, Rådmann Ketil Helgevold, Carmen Kanestrøm og Tove Ø. Tønnesen
Andre rekke fra venstre: Trine Grastveit Viggen, Inger Margrethe Mong, John Kåre Helland, Ordfører Leif Erik Egaas, Ole Leth Jensen, Gunn Sissel F. Oddane, og Ella Jane Eik

Følgende 25-års jubilanter var ikke til stede: Wenche M. Berge Andreassen, Inger Johanne M. McColl og Tordis J. Helseth

foto:Jan Ernst Samuelsen