En del løsmasse er tatt ut og mindre steiner tatt bort. Videre har en satt inn ny større stein som er flettet sammen slik at de skal tåle store belastninger uten å flytte seg. I denne sammenheng fikk en også mulighet til å legge deler av elveløpet i terskler slik at det blir vann i elva også i tørkeperioder.

Flommen «Synne» var betegnet som en 30-50-årsflom og ved ytterligere flom i samme størrelse, eller større, ville flere av murene kunne rast ut. Arbeidet i elva mellom tyskerbroa og skomakersvingen har nå sikret for dette.