Aktuelle tema å ta opp kan være Skole og utdanning, rus, kriminalitet, vold og overgrep, seksualitet, psykisk helse eller konflikter og bekymringer blant familier og venner.

Ønsker du å gjøre noe med dette så kan stole på uteteamet, de har taushetsplikt.

Kontakt

Uteteamet sammen for alle med ungdom i sentrum.