Etman har egne fabrikker som produserer egenutviklet elektromateriell, plastkomponenter og kabel i henhold til gjeldende normer for det europeiske markede og holder til i nye lokaler på Tengs.

Foruten overleveringen av planketten som er et bevis på at bedriften er opptatt av bærekraft og jobber med å redusere klimagassutslipp, ble det også en omvisning i Etmans nye lokaler.

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering på miljøledelse som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene skal adressere hvordan virksomhetens drift, varer og tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Over 8500 virksomheter i Norge er sertifisert som miljøfyrtårn. Nå er også Etman blant disse.

Relaterte lenker