Sammenslåingen innebærer at innbyggere i Eigersund, Sokndal og Bjerkreim får et felles NAV-kontor i Dalane-regionen. Hovedkontoret vil være i Sokndalsveien 51 i Årstaddalen i Egersund frem til våren 2022. Da flytter NAV Dalane inn i nye og moderne lokaler i Strandgaten i Egersund sentrum.

Sammenslåingen av NAV Eigersund-Bjerkreim og NAV Sokndal vil sørge for at innbyggerne i de tre kommunene i Dalane vil få et NAV-kontor med et stort og dyktig fagmiljø og et bredt tjenestetilbud, sier direktør i NAV Rogaland, Merethe P. Haftorsen.

Et vertskommunesamarbeid

NAV Dalane blir et vertskommunesamarbeid mellom de tre kommunene. Siden oktober 2019 har Eigersund og Bjerkreim hatt vertskommunesamarbeid om NAV-tjenester.

NAV Eigersund-Bjerkreim et godt eksempel på et vertskommunesamarbeid som vi har gode erfaringer med. Nå ser vi frem til at NAV Sokndal blir en del av det samme samarbeidet, sier Haftorsen.

Både i Bjerkreim og Sokndal vil NAV ha åpent for personer uten avtale på onsdager. I Eigersund er det åpent uten avtale tirsdag og torsdag, uavhengig av bosted. NAV Dalane har åpent for avtalte møter alle hverdager fra 08:00 til 15:30. Avtalte møter kan også avholdes i kommunen der innbyggerne bor. Oppdatert informasjon om åpningstider og annen relevant informasjon finner du på nav.no.

NAV Dalane vil ha om lag 40 ansatte. Kontoret ledes av June Veshovde.