Det er dermed registrert totalt 21 covid-19 tilfeller i Eigersund kommune.